Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Je možné zažádat po 13 letech o změnu otcovství. Bývalá přítelkyně mého manžela v době trvání těhotenství (údajně byla v pátém měsíci a otcem měl být můj muž) si vzala cizince, ale fyzicky začala žít s bratrem mého muže. Nyní se dožaduje, aby manžel uznal otcovství a doplatil alimenty 12 let zpětně.

V rodném listě dítěte je uvedeno příjmení cizince. Zajímaly by mě i další právní důsledky z toho plynoucí pro mě a naše děti. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Dokud je v rodném listu domnělého dítěte Vašeho manžela uveden jako otec onen cizinec, nemá manželova bývalá přítelkyně právo požadovat po manželovi výživné. Nejprve by totiž muselo dojít k popření otcovství onoho cizince, aby mohlo být zahájeno řízení o určení otcovství, ve kterém by případně mohl být váš manžel určen otcem dítěte.
Lhůta pro popření otcovství byla dosud pouze tříměsíční, v březnu 2012 podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona o rodině, která tuto lhůtu prodlužuje na tři roky.
Po uplynutí této lhůty může návrh na popření otcovství podat pouze státní zástupce, a to za předpokladu, že je popření otcovství v zájmu dítěte. Popření otcovství po státním zástupci nelze vymáhat (není na něj právní nárok), státní zástupce tohoto svého práva využívá spíše výjimečně. Bývalá přítelkyně by tedy musela podat podnět nejvyššímu státnímu zástupci a vyčkávat, zda jejímu podnětu vyhoví či nikoliv.
Co se týče vymáhání výživného, výživné je možné požadovat u nezletilých potomků nejvýše za dobu tří let před podáním návrhu (žaloby) na určení výživného k soudu. Zatím tedy manžel rozhodně nemusí žádné výživné platit nebo podnikat jiné kroky, vyčkejte na to, zda potřebné kroky podnikne jeho bývalá přítelkyně.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.