Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítelkyně se rozhodla odejít od manžela. On ji v tom brání stylem, že ona odejít může, ale jejich syn zůstane s ním. Synovi přítelkyně jsou 4 roky. Stěhovala by se zhruba o 25 km dále. Manželovi samozřejmě nebrání syna vidět kdykoliv dle dohody než proběhne soud o péči. Co může udělat?

Může odejít i se synem nebo musí syna nechat u manžela, kde oba mají zatím i trvalé bydliště? Na OSPOD ještě nevolala, aby nahlásila žádost o svěření do péče. Zůstat u manžela do doby rozvodu taky nemůže, protože to psychicky nezvládá, jeho výčitky, atd. Proto si našla i byt už do pronájmu avšak, když manželovi oznámila odchod, řekl ji právě toto. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Do doby, dokud nebude vyřešena péče o syna pro dobu po rozvodu, mají oba rodiče (Vaše přítelkyně i její manžel) vůči synovi stejná práva - oba mají stejné právo syna vychovávat, stýkat se s ním apod. Vaše přítelkyně se tedy sice může se synem odstěhovat ze společné domácnost, kterou sdílí se svým manželem, ale její manžel může kdykoliv syna vyzvednout ve školce nebo přijet do jejího nového bydliště a odvézt syna zpět k sobě. Pokud by se rodiče o dítě takto přetahovali, bude to mít negativní dopad na synovu psychiku.
Doporučuji tedy Vaší přítelkyni, aby se obrátila na orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v místě jejího bydliště, sdělila pracovníkům OSPOD, že hodlá podat žádost o rozvod a že chce s manželem uzavřít dohodu ohledně péče o syna pro dobu před rozvodem a požádat pracovníky OSPOD o pomoc při vyjednání této dohody. Spolupráce s OSPOD bude pro Vaši přítelkyni důležitá i z jiného důvodu - OSPOD bude při řízení o svěření syna do péče hrát roli tzv. kolizního opatrovníka - bude u soudu zastupovat syna Vaší přítelkyně a hájit jeho zájmy. Názor OSPOD a jeho doporučení ohledně toho, kterému z rodičů svěřit syna do péče, bude pro soud velmi důležitý. Doporučuji tedy obrátit se na OSPOD a pokusit se s pomocí OSPOD vyjednat dohodu s manželem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.