Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rozhodla jsem se odejít od partnera (nejsme sezdáni), se kterým mám jedno dítě (jméno po otci, uznané otcovství) a druhé na cestě. U druhého dítěte je na úřadě potvrzené otcovství, ale nechci partnera jako otce uvádět a příjmení bude mít dítě po mě. Jsem ze Slovenska, na území ČR mám trvalý pobyt a vlastním byt, kde ale nežiji. První dítě má rodný list ČR i SR. Po narození druhého dítěte bych chtěla odjet s dětmi na Slovensko.

Jaké jsou mé práva a povinnosti vůči partnerovi? Pokud bych žila na Slovensku, jak by probíhala péče o dítě z jeho strany? Nebo musím zůstat v ČR?
Jak by probíhala péče o druhé novonarozené dítě? Pokud bych zůstala v ČR, musím se zdržovat v místě trvalého bydliště nebo se můžu přestěhovat třeba na Moravu? Jak by pak probíhalo předání dětí v rámci péče? Jaké jsou obvyklé rozhodnutí soudu v obdobných situacích? Nestojím o péči ani příspěvky ze strany partnera. Může soud svěřit děti do péče člověka, kde hraje roli alkohol a drogy? Jak se musí toto dokazovat? Děkuji, Simona

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže je Váš partner otcem obou dětí (rodný list, souhlasné prohlášení o otcovství), budete ke změně bydliště dětí z České republiky na Slovensko potřebovat souhlas Vašeho partnera (otce dětí). Změna bydliště dětí je totiž podle § 877 občanského zákoníku považována za významnou záležitost týkající se dítěte, ke které je zapotřebí souhlas obou rodičů. V případě, že Vám partner odmítne souhlas se stěhováním na Slovensko udělit, můžete požádat o udělení souhlasu se změnou bydliště dětí (s trvalým odstěhováním) soud. Návrh se podává okresním soudu v místě faktického pobytu dětí, za jeho podání se neplatí soudní poplatek a při řízení nemusíte být zastoupena advokátem. Se sepsáním návrhu Vám kromě advokáta mohou pomoci pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v místě bydliště dětí, opatrovnického oddělení soudu nebo právní či občanské poradny. Přestěhovat v rámci ČR se můžete, ale rozhodně nedoporučuji odjet na Slovensko bez souhlasu otce dětí nebo bez rozhodnutí soudu - Váš partner by to mohl označit jako mezinárodní únos dětí a mohlo by být zahájeno soudní řízení ohledně (nuceného) návratu dětí do ČR.
Vzhledem k plánovanému stěhování s dětmi na Slovensko doporučuji také soudně upravit péči o děti, tzn. podat k okresnímu soudu v místě bydliště dětí návrh na svěření dětí do Vaší péče. Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, svěří děti do Vaší výlučné péče a otci dětí stanoví výživné. Může také upravit styk dětí s otcem. Délka a frekvence styku bude záležet na uvážení soudu a může být samozřejmě ovlivněna také větší vzdáleností bydlišť obou rodičů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.