Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rozhodla jsem se odejít od partnera (nejsme sezdáni), se kterým mám jedno dítě (jméno po otci, uznané otcovství) a druhé na cestě. U druhého dítěte je na úřadě potvrzené otcovství, ale nechci partnera jako otce uvádět a příjmení bude mít dítě po mě. Jsem ze Slovenska, na území ČR mám trvalý pobyt a vlastním byt, kde ale nežiji. První dítě má rodný list ČR i SR. Po narození druhého dítěte bych chtěla odjet s dětmi na Slovensko.

Jaké jsou mé práva a povinnosti vůči partnerovi? Pokud bych žila na Slovensku, jak by probíhala péče o dítě z jeho strany? Nebo musím zůstat v ČR?
Jak by probíhala péče o druhé novonarozené dítě? Pokud bych zůstala v ČR, musím se zdržovat v místě trvalého bydliště nebo se můžu přestěhovat třeba na Moravu? Jak by pak probíhalo předání dětí v rámci péče? Jaké jsou obvyklé rozhodnutí soudu v obdobných situacích? Nestojím o péči ani příspěvky ze strany partnera. Může soud svěřit děti do péče člověka, kde hraje roli alkohol a drogy? Jak se musí toto dokazovat? Děkuji, Simona

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže je Váš partner otcem obou dětí (rodný list, souhlasné prohlášení o otcovství), budete ke změně bydliště dětí z České republiky na Slovensko potřebovat souhlas Vašeho partnera (otce dětí). Změna bydliště dětí je totiž podle § 877 občanského zákoníku považována za významnou záležitost týkající se dítěte, ke které je zapotřebí souhlas obou rodičů. V případě, že Vám partner odmítne souhlas se stěhováním na Slovensko udělit, můžete požádat o udělení souhlasu se změnou bydliště dětí (s trvalým odstěhováním) soud. Návrh se podává okresním soudu v místě faktického pobytu dětí, za jeho podání se neplatí soudní poplatek a při řízení nemusíte být zastoupena advokátem. Se sepsáním návrhu Vám kromě advokáta mohou pomoci pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v místě bydliště dětí, opatrovnického oddělení soudu nebo právní či občanské poradny. Přestěhovat v rámci ČR se můžete, ale rozhodně nedoporučuji odjet na Slovensko bez souhlasu otce dětí nebo bez rozhodnutí soudu - Váš partner by to mohl označit jako mezinárodní únos dětí a mohlo by být zahájeno soudní řízení ohledně (nuceného) návratu dětí do ČR.
Vzhledem k plánovanému stěhování s dětmi na Slovensko doporučuji také soudně upravit péči o děti, tzn. podat k okresnímu soudu v místě bydliště dětí návrh na svěření dětí do Vaší péče. Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, svěří děti do Vaší výlučné péče a otci dětí stanoví výživné. Může také upravit styk dětí s otcem. Délka a frekvence styku bude záležet na uvážení soudu a může být samozřejmě ovlivněna také větší vzdáleností bydlišť obou rodičů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem