Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Dceři bylo letos (2018) 18 let, stále studuje a stále bydlí u mě. Od jejích 18 let zasílá otec výživné na její účet. Dcera mi odmítá cokoli z tohoto výživného poskytnout – přispět. Doma nepomůže s ničím a pravidla, které se snažím nastavit nerespektuje. Jaké jsou mé možnosti? Děkuji, Slávka.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost vůči dceři máte do doby, dokud dcera nebude schopná se sama živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Dokud bude dcera studovat a soustavně se tak připravovat na budoucí povolání, máte povinnost dceru živit. Vyživovací povinnost znamená, že jste povinna dceři poskytovat výživné, ale neznamená to, že musíte dceři vařit, prát, žehlit apod. – zkrátka poskytovat jí plný domácí servis. Nemáte ani povinnost nechat dceru u sebe bydlet.
Doporučuji si s dcerou nejprve promluvit a požádat ji, aby Vám přispívala na chod domácnosti a v domácnosti pomáhala. Ostatně podle § 886 občanského zákoníku je to její povinnost. Paragraf 886 totiž říká, že:
"Žije-li dítě s rodiči nebo s některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řádně pečováno, podílí se i ono na péči o chod domácnosti. Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby."
Doporučuji tedy dceři sdělit, že pomoc s chodem domácnosti je její zákonná povinnost. Pokud toto dcera nebude akceptovat, doporučuji jí podle Vašich finančních možností poskytnout každý měsíc určitou částku jako výživné s tím, že si z těchto peněz bude dcera hradit veškeré své životní náklady – jídlo, oblečení, potřeby do školy, volnočasové aktivity. Pokud dcera s výši výživného, které jí poskytnete, nebude souhlasit, může podat k soudu návrh na určení výše výživného. Pokud jakákoliv dohoda s dcerou nebude možná, můžete jí v krajním případě upozornit na to, že v případě nedodržování pravidel a dohod nejste povinna nechat ji u sebe bydlet.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Povinnost spolužujícího zletilého, dospělého potomka pomáhat v domácnosti přispívat na chod domácnosti - § 886 Občanského zákoníku
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.