Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji s partnerkou 1998-2018 let a máme dvě děti. V poslední době dochází z její strany k naprosto destruktivnímu narušování výchovy a snaze zabránit mi v možnosti na děti jakkoli výchovně působit. V podstatě s matkou dětí cokoli můžou a z její strany je jim vyhověno, na druhou stranu já jsem špatný protože vychovávám.

Bohužel je vše ve stadiu, kdy matka mluví ústy dospívajících dětí, horší se pod jejím vedením ve škole a přestaly obě závodně sportovat. V rodině partnerky jsou velmi vážné psychické problémy. Můžete mi prosím poradit jakým způsobem je možné bránit svá rodičovská práva? Děkuji, Dušan.

ODPOVĚĎ:
V první řadě doporučuji zkusit si s partnerkou promluvit, vysvětlit jí, jaké její jednání považujete za destruktivní a proč a pokusit se najít nějaký kompromis, který by vyhovoval Vám oběma. Další možností je vyhledat odbornou pomoc – navštívit například manželskou a rodinnou poradnu, tyto poradny jsou v každém větším městě. Za krajní řešení považuji omezit rodičovskou odpovědnost Vaší partnerky nebo ji této odpovědnosti dokonce zcela zbavit.
Rodičovská odpovědnost, kterou upravují § 865 – 879 občanského zákoníku, zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům a rodiče ji vykonávají v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné shodě.
Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení. Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem.
Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. Zbaví-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práva stanovených v § 856, především práva dát souhlas k osvojení.
Pro rozhodnutí soudu, které se týká rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu či rozsahu, v jakém ji rodiče mají vykonávat, jsou určující zájmy dítěte. Pokud se domníváte, že je v zájmu Vašich dětí, aby rodičovská odpovědnost Vaší partnerky byla omezena nebo aby Vaše partnerka byla této odpovědnosti zcela zbavena, můžete se s tímto návrhem obrátit na soud. Jak je ale uvedeno výše, jedná se o krajní řešení.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné požádat soud o rozhodnutí týkající se výchovy dítěte, dětí v rámci jeho zájmů?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.