Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcérka sa narodila v Nemecku (11/2016), má české občianstvo po otcovi, ja som Slovenka. Žijeme stále v Nemecku. Chcela by som sa Vás spýtať, že ak sa rozhodnem odísť s dcérou žiť do Čiech a otec zostane v Nemecku, či to môže byť považované za únos. Ďakujem pekne. S pozdravom Izabela.

ODPOVĚĎ:
Nejdůležitějším právním dokumentem na mezinárodní úrovni je Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Podle této úmluvy je mezinárodní únos protiprávní přemístění či zadržení dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště bez souhlasu druhého rodiče, kterému svědčí právo péče o toto dítě, nebo bez souhlasu soudu. Obvyklým bydlištěm dítěte nemusí být místo trvalého bydliště ani stát, jehož je dítě státním občanem. Jedná se o místo, na němž se rodiče naposledy dohodli, že tam bude dítě žít, místo, kde se dítě fakticky zdržuje po určitou delší dobu, kde chodí do školy, má zde lékaře, kamarády, vytvořené zázemí apod. Pokud druhý rodič má rodičovská práva k dítěti (nebyl těchto práv zbaven například rozhodnutím soudu) a dojde k porušení jeho práva na péči o dítě, jedná se o protiprávní jednání, které v některých státech může být i trestným činem.
V případě, že byste s dítětem z Německa skutečně odjela bez souhlasu jeho otce, otec dítěte by se mohl obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně nebo obdobný ústřední orgán v Německu a prostřednictvím soudního řízení se domáhat navrácení dítěte do Německa.
Pokud se chystáte opustit zemi, ve které žijete (Německo) a odjet do jakékoliv jiné země (ČR, Slovensko), pokuste se nejprve celou situaci vyřešit smírně, uzavřít s otcem dítěte mimosoudní písemnou dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a získat jeho písemný souhlas s vycestováním s dítětem do zahraničí. Jestliže dohoda s otcem dítěte nebude možná, můžete se obrátit na soud a požádat o úpravu poměrů k dítěti (svěření dítěte do Vaší výlučné péče). Následně se můžete pokusit zajistit si rozhodnutí soudu, které by nahrazovalo souhlas otce dítěte s vycestováním do zahraničí. Rozhodně doporučuji poradit se o Vaší situaci na místním zastupitelském úřadě. Zde by Vás měli nasměrovat na příslušné instituce, které Vám mohou poskytnout potřebnou odbornou pomoc.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Mezinárodní odstěhování matky dítěte od otce dítěte - otec žijící v Německu, dítě má české občanství
  • Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.