Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z rozvedeného manželství mám nezletilého syna. Vlastním dům a chtěla bych vědět, jak zajistit, aby v případě mé smrti nebyl správcem, po mě zanechaného majetku, zákonný zástupce mého syna - tedy bývalý manžel. Děkuji, Olivie.

ODPOVĚĎ:
Ze zákona mají oba rodiče vůči dítěti tzv. rodičovskou zodpovědnost. Ta nezaniká ani rozvodem a v případě Vašeho úmrtí by přešla rodičovská zodpovědnost k synovi v plném rozsahu na jeho otce. Jiné osobě by byl syn svěřen do péče pravděpodobně až tehdy, pokud by se zjistilo, že otec se o syna nechce nebo není schopen postarat a zabezpečit jeho výchovu a výživu.
Pokud si však nepřejete, aby se o syna staral jeho otec (Váš bývalý manžel), můžete již nyní sepsat návrh, ve kterém vyslovíte přání, jak by měla vypadat péče o Vašeho syna a jeho majetek po vaší smrti. Na projev takového přání nejsou kladeny žádné formální požadavky. To znamená, že ani v případě smrti se nemusí jednat o formu závěti. Podpis na takovém návrhu ale jednoznačně doporučuji notářsky ověřit. V návrhu můžete uvést i důvody, proč si nepřejete, aby o Vašeho syna a jeho majetek pečoval jeho otec – vážným důvodem by mohl být například nedostatečný kontakt otce se synem a nezájem o syna ze strany otce. Současně doporučuji v návrhu uvést osobu, která by se o Vašeho syna a jeho majetek měla po Vaší smrti starat. Tato osoba musí být zletilá, mít plnou způsobilost k právním úkonům a způsobem svého života musí zaručovat, že bude jednat v zájmu Vašeho syna. Lze také doporučit, aby šlo o osobu, která má k Vašemu synovi vytvořený citový vztah.
Soud pak může při svém rozhodování o svěření syna do péče k Vašemu přání přihlédnout. Protože soud vždy rozhoduje v souladu se zájmy dítěte, od určitého věku by mohl vzít v úvahu i názor Vašeho syna.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.