Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám jedenáctiletého syna, který hraje fotbal. V současné době má růstové problémy s patami. Někteří lékaři doporučují úplný klid, netrénovat. Někteří doporučují omezení sportovní aktivity. Otec syna je přímo jeho trenérem a rozhodl se, že omezí tréninkovou aktivitu syna na 3 tréninky za týden.

Já jako matka mám samozřejmě obavy o synovo zdraví a pokud by měl syn bolesti, chtěla bych tréninkovou aktivitu omezit více, aby syn neměl zdravotní problémy v dospělosti. Otec se se mnou o snížení zátěže nechce bavit. Také v jiných fotbalových záležitostech týkajících se syna jedná za mými zády, aniž by mě informoval. Může otec jednat podle svého uvážení i bez mého svolení? Mohu se na někoho obrátit, pokud mě bude otec nadále vylučovat z rozhodování o našem synovi? Syna máme v péči oba. Žije s námi ve společné domácnosti, nejsme rozvedeni. Věc zatím nebyla s nikým dalším řešena. Doteď jsem se obracela pouze na manžela, aby uvážil zdravotní rizika a fotbalovou aktivitu syna snížil. Když se chci obrátit na někoho z fotbalového klubu, manžel mi to zakazuje s tím, že můj názor stejně nikoho nezajímá. Prosím poraďte. Předem děkuji za odpověď. Ivana

ODPOVĚĎ:
Jako rodiče máte oba vůči svému synovi tzv. rodičovskou odpovědnost, která dle nového občanského zákoníku zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání atd. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům a oba rodiče ji vykonávají ve vzájemné shodě a v souladu se zájmy dítěte. Podle § 877 nového občanského zákoníku platí, že nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne na návrh rodiče soud. To platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.
Doporučuji tedy Vašemu manželovi v prvé řadě sdělit, že máte vůči synovi oba stejná práva (a povinnosti) a že tedy máte stejné právo podílet se na rozhodování o synových aktivitách jako on. Vysvětlete mu své důvody, proč se domníváte, že by se synova současná tréninková zátěž měla snížit a sdělte mu, že nemá právo Vás vylučovat z rozhodování o podstatných záležitostech, které se týkají Vašeho syna a že má naopak povinnost Vás o všech takových podstatných záležitostech a rozhodnutích informovat. Můžete mu i naznačit, že se v krajním případě – kdy manžel nebude Váš postoj a názory respektovat a bude jednat a rozhodovat za Vašimi zády – můžete obrátit na soud. Využití soudní cesty by ale mělo být až tím nejkrajnějším řešením.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.