Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné zřeknutí se dítěte, potomka? Pokud se syn z vážných důvodů rozhodne zříci se své vlastní dcery, musí dále platit alimenty? A co babička či dědeček, ztratí nárok vídat svou vnučku? Děkuji, Marta.

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině ani žádný jiný právní předpis neumožňuje rodičům zříci se vlastního dítěte. V případě, že je rodič rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti - například z toho důvodu, že rodič o dítě dlouhodobě nepečuje ani se o něj nijak nezajímá, neplatí výživné apod. - přestává sice být zákonným zástupcem dítěte, ale nadále má vůči dítěti vyživovací povinnost - alimenty tedy musí platit stále.
Jediným způsobem, jak se zbavit vyživovací povinnosti vůči dítěti, je zažádat o popření otcovství nebo dát souhlas s osvojením dítěte - k osvojení může dojít například v situaci, kdy se (zpravidla) matka dítěte znovu provdá, její nový partner má zájem dítě osvojit (adoptovat) a biologický otec udělí k osvojení souhlas. V případě osvojení je osvojitel zapsán do rodného listu dítěte jako jeho otec a přechází na něj vyživovací povinnost vůči dítěti. Biologický otec dítěte, který dal k osvojení souhlas, pak již výživné na dítě platit nemusí.
Co se popření otcovství týče, je možné tak učinit nejpozději do tří let věku dítěte. Po uplynutí této lhůty už může návrh (žalobu) na popření otcovství podat pouze nejvyšší státní zástupce. Ten to udělá jen tehdy, pokud by to bylo pro dobro dítěte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.