Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželova bývalá manželka minulý týden dala k soudu žádost o nahrazení manželova souhlasu se změnou příjmení jejich společné dcery 5 let. Manžel nesouhlasí, platí řádně alimenty a s dcerou se stýká, pokud mu v tom bývalá manželka nebrání vymyšlenými nemocemi atd, což už několikrát řešil na odboru sociální péče.

Prosím jakou má šanci u soudu uspět a aby jeho dcera nebyla přejmenována. Jeho bývalá žena v žádosti uvádí, že je znovu vdaná, čeká dítě a manželova dcera se prý sama chce jmenovat jako její matka. Novému otci prý sama od sebe začala říkat tatínku. Bývalá manželka v žádosti také lživě uvádí, že manžel platí výživné nepravidelně a málo se stýká se svou dcerou. Lživost budeme dokládat výpisem z účtu a již zmiňovanou sociálkou. Má jeho bývalá naději na to, že dcerce manžela změní jméno i přesto, že si můj manžel plní své povinnosti. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Podle matričního zákona je při žádosti o změnu příjmení dítěte zapotřebí souhlas druhého rodiče dítěte (Vašeho manžela, tedy otce dítěte). Souhlas druhého rodiče může být za určitých okolností nahrazen rozhodnutím soudu. Soud ale rozhodne o změně příjmení bez souhlasu druhého rodiče pouze v případě, že se jedná o příjmení směšné, hanlivé, nebo pokud jsou pro změnu příjemní vážné důvody. Vážným důvodem by mohlo být například to, že by Váš manžel nejevil o dceru dlouhodobě opravdový zájem, neplatil by řádně výživné nebo by dceři či bývalé ženě v minulosti ubližoval (bití, týrání apod.). Pokud se Váš manžel s dcerou pravidelně stýká, hradí řádně a včas výživné a dceřino příjmení není nijak směšné či hanlivé, je nepravděpodobné, že by soud změnu příjmení bez souhlasu Vašeho manžela (tedy rozvedeného otce dítěte) schválil.