Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Partner je rozvedený, má 2 dospělé dcery, já mám 2 dospělé syny. Chceme se vzít. Já mám družstevní byt, jak mám ošetřit dědictví, když chci, aby majetek, který mám před sňatkem, byl předmětem dědictví jen mých synů. Děkuji, Charlotte

ODPOVĚĎ:
V případě úmrtí fyzické osoby notář zjistí majetek a závazky zůstavitele a jako první vypořádá společné jmění manželů SJM. Majetek, který jste měla před vznikem manželství, který jste získala dědictvím, darem, v restituci nebo za majetek za výše uvedené prostředky jde rovnou do dědictví.
Družstevní byty mají vlastní právní úpravu, kdy nespadají do SJM. V případě, že jste nabyla družstevní byt před vznikem manželství je družstevní byt automaticky ve vašem výlučném vlastnictví, a nebude předmětem dělení SJM, ale půjde rovnou do dědictví.
Majetek, který se bude rozdělovat mezi dědice se v případě existence potomků zůstavitele dělí mezi potomky a manžela rovným dílem, nedohodnou-li se v dědické dohodě jinak. V případě, že chcete vyloučit manžela, máte jedinou možnost a to sepsat závěť. To můžete učinit vlastní rukou - nezbytné je uvedení data sepisu s tím, že podpis musí uzavírat text a být zcela na konci, nebo písemně pomocí techniky se dvěma svědky, nebo notářským zápisem, jehož cena se pobybuje okolo 3 tisíc Kč.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.