Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželé 2003 získali společně družstevní byt. Rozvedli se před 2007. Manžel se odstěhoval. Manželka zůstala v družstevním bytě a z finančních důvodů nemohla manžela vyplatit. Manžel se poté odstěhoval z bytu a žije od té doby v zahraničí již 14 let. Bývalý manžel se již od té doby nikdy nepodílel na financích a nákladech na byt ani poplatky družstvu. Zůstal mu podíl na bytě a trvalý pobyt zde má stále hlášen.

Jak postupovat s odhlášení bývalého manžela z bytu jeho trvalého pobytu se zachováním podílu vlastnictví. Manželka vydělává minimální mzdu a se zvýšením všech poplatků a nákladů spojených s bydlením by ji vycházel nárok na doplatek na bydlení. Úřad ale stále posuzuje trvale bydliště bývalého manžela jako osobu žijící v bytě (společné domácnosti) byť je již 14 let v zahraničí. Příspěvek na bydlení ji tím není přiznán. Jak prosím postupovat? Moc děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Nejprve doporučuji požádat o příspěvek na bydlení, který patří mezi dávky státní sociální podpory. Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi, která je zpravidla vyplácena těm, kterým k úhradě nákladů na bydlení nepostačuje ani příspěvek bydlení. Pro přiznání příspěvku na bydlení bylo podle zákona o státní sociální podpoře opravdu dříve zapotřebí mít v bytě či domě trvalý pobyt a takové osoby pak byly z hlediska zákona posuzovány společně. Podmínka trvalého pobytu však již v zákoně není - podle § 24 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře má na příspěvek na bydlení nárok vlastník či nájemce bytu/domu, jestliže náklady na bydlení činí více než 30% jeho příjmu a příjmu společně posuzovaných osob. Podmínka trvalého pobytu není ani v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, který upravuje nárok na doplatek na bydlení.
Podle § 7 zákona o státní sociální podpoře jsou společně posuzovanými osobami mj. manželé (nikoliv bývalí manželé), partneři nebo druh a družka, pokud s oprávněnou osobou trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Jestliže jste s manželem rozvedení a bývalý manžel žije 14 let v zahraničí, žádost o příspěvek na bydlení podejte a současně požádejte o vyloučení bývalého manžela z okruhu společně posuzovaných osob - příslušný formulář získáte na úřadě práce v místě Vašeho bydliště. K žádosti doložte rozsudek o rozvodu manželství, ideální by bylo, kdybyste mohla doložit čestné prohlášení Vašeho bývalého manžela - nejlépe s úředně ověřeným podpisem - že s Vámi dlouhodobě nežije, případně jiný dokument dokládající jeho dlouhodobý pobyt v zahraničí. Pokud by úřad práce žádost o příspěvek na bydlení přesto zamítl, můžete následně podat odvolání, o kterém bude rozhodovat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.