Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moji rodiče se vzali v roce 1978. Během manželství se stal můj otec (dále manžel) vlastníkem družstevního podílu na byt. Na pořízení tohoto bytu, někdy v roce 1982, bylo ze strany rodičů mé matky (dále manželky), poskytnuta půjčka 30.000 Kč na zaplacení družstevního podílu. Tato půjčka je sepsaná na papíře a podepsaná jak rodiči manželky tak oběma manžely.

Nikdy nebyla splacena. Manžel odešel v roce 1993 z družstevního bytu, který měli ve společném užívání oba manželé a jejich dvě děti. V roce 1996 došlo k rozvodu manželství, avšak nikdy ne k majetkovému vypořádání. Byt zůstal v užívání manželce a jejím dvěma dětem. Manžel se dosud o svá majetková práva nezajímal, veškeré platby za služby spojené s užíváním bytu hradila manželka ze svého bankovního účtu, ačkoli jsou psány na manžela. V bytě se neukázal od roku 1993, dá se říci, že ho tam nikdo nezná. Nezajímá se o stav bytu, údržbu a správu majetku. Jak je to nyní s jeho majetkovým právem k družstevnímu vlastnictví bytu? Lze jeho majetková práva v této souvislosti zrušit? Rádi bychom, aby byt patřil tomu, kdo v něm celou dobu bydlí a užívá jej a zároveň jej udržuje a hradí veškeré služby, tedy manželka. Je nějaká šance, např. vydržením, vzhledem k tomu, že se manžel o svůj majetek nezajímal a nezajímá, nehradí žádné poplatky spojené s užíváním bytu a k dohodě o vypořádání a ani k soudu ohledně vypořádání majetku nikdy nedošlo. Manžel si odhlásil z tohoto bytu trvalý pobyt na jinou adresu již v roce 1994. Velice děkuji za Vaši odpověď. Lada.

 

ODPOVĚĎ:

Bohužel družstevní podíl, kdy členové družstva byli oba manželé, musí být předmětem vypořádání SJM a pokud s bývalým manželem nebude uzavřena dohoda, musela by záležitost být řešena soudně, tedy domáhat se nabytí členského podílu do vlastnictví manželky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.