Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moji rodiče se vzali v roce 1978. Během manželství se stal můj otec (dále manžel) vlastníkem družstevního podílu na byt. Na pořízení tohoto bytu, někdy v roce 1982, bylo ze strany rodičů mé matky (dále manželky), poskytnuta půjčka 30.000 Kč na zaplacení družstevního podílu. Tato půjčka je sepsaná na papíře a podepsaná jak rodiči manželky tak oběma manžely.

Nikdy nebyla splacena. Manžel odešel v roce 1993 z družstevního bytu, který měli ve společném užívání oba manželé a jejich dvě děti. V roce 1996 došlo k rozvodu manželství, avšak nikdy ne k majetkovému vypořádání. Byt zůstal v užívání manželce a jejím dvěma dětem. Manžel se dosud o svá majetková práva nezajímal, veškeré platby za služby spojené s užíváním bytu hradila manželka ze svého bankovního účtu, ačkoli jsou psány na manžela. V bytě se neukázal od roku 1993, dá se říci, že ho tam nikdo nezná. Nezajímá se o stav bytu, údržbu a správu majetku. Jak je to nyní s jeho majetkovým právem k družstevnímu vlastnictví bytu? Lze jeho majetková práva v této souvislosti zrušit? Rádi bychom, aby byt patřil tomu, kdo v něm celou dobu bydlí a užívá jej a zároveň jej udržuje a hradí veškeré služby, tedy manželka. Je nějaká šance, např. vydržením, vzhledem k tomu, že se manžel o svůj majetek nezajímal a nezajímá, nehradí žádné poplatky spojené s užíváním bytu a k dohodě o vypořádání a ani k soudu ohledně vypořádání majetku nikdy nedošlo. Manžel si odhlásil z tohoto bytu trvalý pobyt na jinou adresu již v roce 1994. Velice děkuji za Vaši odpověď. Lada.

 

ODPOVĚĎ:

Bohužel družstevní podíl, kdy členové družstva byli oba manželé, musí být předmětem vypořádání SJM a pokud s bývalým manželem nebude uzavřena dohoda, musela by záležitost být řešena soudně, tedy domáhat se nabytí členského podílu do vlastnictví manželky.