Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ve věci družst. bytu, který dostal manžel od podniku v roce 12/1991 půl roku před naší svatbou 6/1992. Na to dostal půjčku od svého zaměstnavatele 60.000,-Kč, kterou jsme spláceli společně. Zajímalo by mne, zda v případě rozvodu mám nárok na nějaké finanční vyrovnání - manžel tvrdí, že byt dostal on, tudíž je jeho a já mám smůlu.

Dále prosím o radu jak mám postupovat, když bych si chtěla vzít půjčku, abych si zařídila nové bydlení, když jsme stále ještě manželé, ale chceme se rozvést. Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
Manžel má pravdu v tom, že do společného jmění manželů patří až na zákonné a smluvní výjimky jen ty aktiva a pasiva, která manželé nabyly za trvání manželů, což není tento případ. Avšak v případě majetkového vyrovnání po rozvodu máte jistě právo na vyplacení toho, čím jste ze svého majetku přispěla do společného jmění, příp. na majetek druhého manžela. V tomto případě jeho bytu. Avšak pozor, pokud mezi Vámi nedojde k dohodě a majetkové vypořádání bude muset provést na návrh některého z vás soud, bude nutné, abyste požadovanou částku nejen náležitě vyčíslila (nelze říci, že požadujete kompenzaci za splacenou půjčku), ale rovněž i doložila (faktury, výpisy z účtů, svědecké výpovědi). Vzít si půjčku jistě můžete, na tom nejste omezená. Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Ve Vašem případě se patrně bude jednat přesně o výše uvedené případy. Abyste nebyla nařčena z toho, že chcete před rozvodem manžela zadlužit, doporučuji věřitele seznámit se skutečností, že jste v rozvodovém řízení a že půjčka je ryze Vaše osobní. Toto si nechce dopsat do smlouvy o půjčce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.