Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se informoval, jaký by nastal stav při případném dědictví. Poměry jsou následující: Maminka žije s novým manželem. Otčím se k nám přistěhoval do družstevního bytu, který nám přenechal můj otec při rozvodu. Práva jsou tedy psána na maminku. Byt od manželství s otčímem prošel revitalizací (bytového domu) + kompletní rekonstrukcí.

Ostatní majetek byl nabyt do SJM (motorka, auto apod.). Na jaký majetek by měl nárok otčím při nečekaném úmrtí maminky a naopak na co by měly nárok otčímovy děti (2) v případě úmrtí otčíma a třetím případem by bylo úmrtí obou zároveň, aby se dědictví dalo ošetřit případně dědickou smlouvou (maminka si přeje, aby mi za jakýchkoli událostí připadl byt). Otčím i maminka mají samozřejmě svoje bankovní účty + pojistky (ale zde jsou určeni zůstavitelé). Děkuji za odpověď, Kamil

ODPOVĚĎ:
V případě úmrtí Vaší maminky by v rámci dědického řízení došlo nejprve k vypořádání společného jmění manželů, kdy se předpokládá, že by SJM mělo být vypořádáno půl na půl (pokud se dědicové s pozůstalým manželem nedohodnou jinak). Polovina SJM připadající na zůstavitele (polovina motorky, auta, atd.) pak spadá do dědictví a dědictví byste poté dědili Vy a Váš otčím, a to každý 1/2. Ve výsledku tedy Váš otčím bude vlastnit 3/4 věcí ze SJM a Vy 1/4. K dědění věcí, které nenáleží do SJM, jste povoláni Vy a Váš otčím, každý k 1/2.
V případě úmrtí Vašeho otčíma pak opět dojde k vypořádání SJM, kdy manželka má nárok na 1/2 a druhá polovina jde do pozůstalosti, přičemž pozůstalost poté dědí manželka a děti otčíma rovným dílem, tedy každý 1/3 (z poloviny, tj. každý 1/6 z celého SJM). Na věci ve výlučném vlastnictví Vaší maminky by děti otčíma neměly při dědění nárok.
V případě úmrtí obou manželů zároveň by probíhala dvě dědická řízení, přičemž by se SJM rozdělilo půl na půl, majetek ve výlučném vlastnictví každého z manželů by se projednával jen v jeho dědickém řízení a po Vaší matce byste dědil pouze Vy a po Vašem otčímovi by dědily pouze jeho děti.
Předesílám, že i když mají manželé vlastní účty vedené na vlastní jména, tak prostředky na ně vložené za trvání manželství patří do společného jmění manželů, neboť i mzda, důchod či jiné výnosy za trvání manželství spadají do SJM. Pojistky a penzijní připojištění nespadají do dědictví, pakliže jsou ve smlouvě určeny obmyšlené osoby pro případ úmrtí.
Dědickou smlouvu je možné uzavřít, tato se však uzavírá pouze ve formě notářského zápisu u notáře, jinak je neplatná. Rovněž si při uzavírání smlouvy musíte dát pozor na § 1585 o. z. (Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může tak učinit závětí.), ale s tím už by Vám poradil notář, který by dědickou smlouvu sepisoval.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem