Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Za svobodna jsem si pořídila družstevní byt 1+1. Za manželství jsem tento roku 2000 vyměnila za 2+1, rozdíl ceny zaplatili moji rodiče. V Dohodě o výměně bytu jsem uvedena jen já. Při převodu do osobního vlastnictví OV 2003 však bytové družstvo BD uvedlo nás oba a na katastru nemovitostí KN bylo zapsán byt do společného jmění manželů SJM.

Bytové družstvo BD neřešilo původ vlastnictví a na mou námitku tehdy uvedlo, že nezkoumají, kdo si byt zaplatil, ale uvádějí vždy oba manžele. 2007 jsme si vzali úvěr na revitalizaci domu, který po odchodu manžela 2008 k jiné ženě, platím vč. ostatních nákladů na bydlení jen já. Rozvod 2009. V bytě bydlím já a naše 2 děti. Vypořádání majetku řeší soud. Bývalý manžel požaduje finanční náhradu i za byt. Prosím o informaci, zda byt 1+1 a 2+1 patří do SJM, v případě, že i dle vašeho názoru patří, ke kterému datu májí být oceněny byty. Dle mého názoru jsem si já pořídila byt za svobodna, ten jsem si za manželství vyměnila za větší a doplatek jsem zaplatila jen já, bývalý manžel se na tom nepodílel žádnou částkou, tak proč bych mu měla ještě platit vyrovnání za byt. Uzavřením manželství mu vznikl pouze společný nájem, který rozvodem zanikl. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Bohužel pro Vás podle staré právní úpravy platné v době, kdy jste se s manželem stali členy bytové družstva, platilo, že stal-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem v bytovém družstvu, automaticky to zakládalo členství v tomto družstvu i manželovi druhému. Původní Váš byt 1+1, který jste nabyla za svobodna do SJM nepatří, byt 2+1, u kterého jste nabyla členských práv za trvání manželství pak ano. Při vypořádání však určitě argumentujte a zejména pak doložte situaci, za jaké jste k bytům přišla. Soud toto jistě posoudí a zohlední při stanovení výše manželova podílu. Co se týče ocenění bytů, tak zde je potřeba vycházet k jeho stavu v době, kdy dochází k rozvodu manželství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.