Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)
Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt. Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta.

Nyní se rozvádějí a já chci byt prodat. Zjistila jsem, že družstvo na mě byt přepíše, ale nevěsta dělá problémy a chce vyplatit při přepisu polovinu ceny bytu, ale já peníze nemám, budu je mít až po prodeji bytu. Nabídla jsem jí, že ze získaných peněz za byt jí zaplatím kauci + nejméně dalších 10 měsíců nájem, v bytě, který si chce pronajmout, protože je nezaměstnaná a bude odkázána po rozvodu na sociální dávky a alimenty. Jak mám právně postupovat? Syn prohlásil, že mě zplnomocní pro případ prodeje bytu, aby nedošlo ke ztrátě mých peněz za byt a abych byla uvedená na smlouvě o prodeji bytu, v případě, že nevěsta opravdu nepřistoupí na přepis bytu. Jaká práva mám já jako uživatelka? Mohla by nevěsta prodat byt bez mého vědomí? Děkuji, Celestýna

ODPOVĚĎ:
Bohužel, členský podíl v družstvu jakož i nájemní právo svědčí ve prospěch Vašeho syna a snachy. V případě rozvodu syna se snachou pi vypořádání SJM by došlo k zániku společného nájmu družstevního bytu mezi manželi. Soud může při vypořádání SJM schválit smír tohoto znění:
„Zrušuje se právo společného nájmu družstevního bytu ……… a za výlučného nájemce tohoto bytu a výlučného člena bytového družstva ……… se určuje ……..
…………. (dosavadní člen družstva) se zavazuje vyklidit a vyklizený předat .…..
(výlučný člen družstva) byt …………..….. do 3 měsíců od zaplacení částky …………,-Kč (např. 1 obvyklé ceny členství v bytovém družstvu vztahující se k vyklizovanému bytu ) …………….(dosavadnímu členu družstva) na jeho účet ……….“
Pokud by členství v bytovém družstvu svědčilo ve prospěch syna, v tomto případě by měla Vaše snacha nárok na vypořádací podíl. Cena členského podílu v bytovém družstvu není regulována žádným cenovým předpisem. Vychází se z ceny obvyklé, tj. z ceny, kterou by bylo možné za převod členského podílu v rozhodné době a místě dosáhnout. Je nepochybné, že členství v družstvu, představující souhrn členských práv a povinností, má i majetkovou hodnotu. Tato skutečnost vyplývá i z toho, že při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na majetkové vypořádání (na vypořádací podíl). Ve vztahu k bytovému družstvu je majetková hodnota členství v družstvu (hodnota členských práv a povinností) dána hodnotou vypořádacího podílu, který se stanoví postupem podle § 233 obchodního zákoníku. Při převodu členských práv a povinností – tedy nikoliv ve vztahu člena k družstvu, nýbrž ve vztahu mezi převodcem a nabyvatelem členských práv a povinností v bytovém družstvu – se tato hodnota (hodnota vypořádacího podílu) oceňuje tržně, čili vytváří se na základě vztahu poptávky a nabídky. Zároveň současná soudní praxe stanoví, že dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu uzavřená jen jedním z převádějících manželů – společných členů bytového družstva, zavazuje oba manžele společně a nerozdílně, pokud se ten z nich, kdo je jí dotčen, neplatnosti pro takový důvod nedovolá.Pokud by tedy Váš syn převedl práva a povinnosti spojená se členstvím v bytovém družstvu na Vás, byla by tato dohoda platná, dokud by se Vaše snacha nedovolala neplatnosti u soudu. To samé může také udělat i Vaše snacha.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.