Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám družstevní byt, byt v osobním vlastnictví a rekonstruovanou chalupu. Vše jsem tedy získala před nastávajícím sňatkem. Z prvního manželství mám dceru. Po 30ti letech soužití jsme se dohodli s přítelem na sňatku. On je svobodný a bezdětný, ale hospodaříme společně.

Téměř celou částku za družstevní byt zaplatil on ze svého dědictví po matce. Proto jsem mu na byt v osobním vlastnictví zřídila věcné břemeno, ale nevím, jak vyřešit družstevní byt. Mám družstvu oznámit sňatek a požádat o jeho členství, dědí družstevní podíl po mé smrti dcera i manžel? Chtěla bych, aby můj muž mohl v klidu dožít v našem dr.bytě. Dcera hodně cestuje, má malou dcerku s cizincem, máme sice dobré rodinné vztahy, ale raději bych vše vyřešila včas, aby po mé případné smrti nevznikly komplikace. Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
1/ Členský podíl v družstvu a vznik manželství:
Dle § 704 Občanského zákoníku stal-li se některý z manželů nájemcem bytu (tedy i družstevního bytu) před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.
V této souvislosti je však nutné rozlišovat dva instituty:
„společný členský podíl v bytovém družstvu“ a
„společný nájem družstevního bytu“, které nejsou totožné. V případě uzavření manželství zůstanete členkou bytového družstva pouze Vy (společný členský podíl tedy nevznikne), co do nájemního vztahu k družstvu však vznikne společný nájem (v pozici nájemce budete figurovat společně se svým přítelem-manželem), tzn. že běžné věci, týkající se nájmu bytu budete moci vyřizovat každý zvlášť, přičemž z právních úkonů, týkajících se společného nájmu bytu budete oprávněni a povinni společně a nerozdílně (§ 701 a § 702 Občanského zákoníku).
2/ Členský podíl po Vaší smrti:
Neboť členský podíl v bytovém družstvu představuje tzv. majetkové právo (t.j. souhrn práv a povinností spjatých s členstvím v bytovém družstvu, zejména pak právo nájmu družstevního bytu), stává se po smrti člena bytového družstva předmětem dědictví.
Chcete-li zajistit dožití svého přítele-manžela v družstevním bytě, lze Vám doporučit sepsat závěť, v níž mu členství v bytovém družstvu odkážete. Po Vaší smrti by se tak Váš přítel-manžel stal členem bytového družstva místo Vás, přičemž by mu k bytu samozřejmě svědčilo i právo nájmu. Pouze na okraj podotýkám, že v závěti nemusíte pamatovat na veškerý svůj majetek, je možné, abyste pořídila závěť, týkající se například výhradně Vašeho členského podílu v bytovém družstvu.
V případě, že byste závěť nepořídila, dědil by se Váš členský podíl tzv. ze zákona, kde by oprávněné dědice představovala Vaše dcera a Váš manžel. V tomto případě by bylo samozřejmě možné, aby dědici uzavřeli tzv. dědickou dohodu (v níž by byl členský podíl přenechán Vašemu příteli-manželovi), v případě neshody by však byl členský podíl soudem přiřčen každému z dědiců napůl (v tomto případě by bylo nutné řešit vše v následném soudním řízení).
K problematice dědění členského podílu v bytovém družstvu Vás lze rovněž odkázat na tento článek.
Popř. tentýž článek v rámci rozsáhlejšího textu o dědění.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.