Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jak změnit nebo zrušit bývalé manželce trvalé bydliště v mém bytě. Byt je družstevní, byl získán před svatbou, podíl mám pouze já. Byt není převeden do osobního vlastnictví. 2001 - po svatbě manželka přihlášena v družstevním bytě k trvalému bydliště, posléze i náš syn.

2003 - rozvod manželství. 2004 - obnovení soužití a narození druhého syna. 08/2009 - její žádost k soudu o svěření dětí do péče + výživné. 09/2009 -odstěhovala se. 03/2010 - svěření dětí do její péče, stanovení výživného, v rozsudku je uvedeno, že bydlí jinde i s dětmi. Nyní bydlí v podnájmu v družstevním bytě přes realitní kancelář - trvalé bydliště tam ale nedostane. Její rodiče vlastní rodinný dům, ve kterém bydlí sami a přihlásit ji k sobě nechtějí. Bývalá manželka na žádost o odhlášení nereflektuje a prohlašuje, že se odhlásit nehodlá. Často ji chodí na mou adresu upomínky od různých inkasních společností. Může se nastěhovat zpět, bez mého souhlasu? Lze zrušit TB pouze Ex, děti ponechat, pokud má svěřené děti do péče? Nepřispívá na nájem ani inkaso-nikdy tak nečinila. Lze žádat nějakou náhradu? Jak dlouho zpětně? Byt ex teoreticky nevyužívá, děti pouze v rámci návštěv- nejsou soudně určeny. Jak nejefektivněji postupovat? Děkuji. Eliáš

ODPOVĚĎ:
Odhlášení z trvalého bydliště je v pravomoci obecních úřadů, kteří vyžadují někdy specifické postupy nebo důkazy k prokázání tvrzených skutečností, je tedy vhodné se informovat na příslušném obecním úřadě. Obecně však zákon vyžaduje k odhlášení osoby podmínku, aby daná osoba neměla vlastnické právo k nemovitosti, což se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, žádné nájemní právo, což můžete doložit rozsudkem o rozvodu, neboť jste nikdy neměli společné členství, ale pouze společný nájem, který zaniká okamžikem zániku manželství. Dále je nezbytná podmínka, že Vaše exmanželka v bytě nebydlí. Doporučuji prokázat tuto skutečnost čestným prohlášením, případně i prohlášením Vašich sousedů.
Děti mají právo zde mít trvalé bydliště, neboť jsou nezletilé a Vy jste jejich otec.
Pokud jde o náhradu za nájem, v současné době neexistuje žádný právní důvod k tomu, aby Vám náhradu poskytovala, vyjma skutečnosti, že jste utrpěl nějakou škodu, jejíž náhradu můžete vymáhat soudně.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.