Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2018 jsem měla v zaměstnání pracovní úraz. Byl zaměstnavatelem uznán, vše proběhlo v pořádku. Po návratu do zaměstnání jsem dle posudku lékařů byla převedena na jinou práci. Po nějaké době se můj stav natolik zlepšil, že jsem se po kontrole u závodního lékaře vrátila na původní pozici.

Bohužel před několika měsíci se výrazně zhoršily poměry ve firmě, odešli kolegové a celou práci musí zastat snížený počet zaměstnanců. U mě došlo k přetížení a k obnovení problémů vzniklých pracovním úrazem v roce 2018. Podle vyjádření zaměstnavatele, chtějí mě propustit a nikoliv převést na práci, kterou jsem dělala po úraze. K této práci jsem si i doplnila kvalifikaci. Dotaz: Může mě zaměstnavatel propustit, když se mi vzhledem k pracovnímu přetížení, obnovily problémy vzniklé pracovním úrazem? Děkuji za odpověď. Vilma.

 

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti pro výkon práce. Důležité pro Vás bude, jaké konkrétní ustanovení § 52 zákoníku práce zaměstnavatel zvolí:
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.
V případě písm. d) vznikne nárok na odstupné ve výši 12 násobku průměrné mzdy, v případě písm. e) nárok na odstupné nevzniká.
Doporučuji proto u každého lékaře hlásit, že se jedná o důsledky pracovního úrazu a trvat na uvedení § 52 písm. d) zákoníku práce v písemné výpovědi.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.