Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Onemocněla jsem astmatem, zaměstavatel mě bude muset přeřadit, nebo propustit. Mám VŠ, ve firmě zpracovávám data v prostředí, kde je chemická zátěž. Bude mě moci zaměstavatel přeřadit na práci dělnice do "čistého provozu", u které je požadavkem základní škola?

Nebyla jsem vyšetřena na klinice prac. lékařství pro profesní astma, nechci to zatím ani udělat, pokud se zam. bude chovat korektně, ráda bych přeřazení, ale pokud by mi zam. nabídl práci dělnice (pro zam. by bylo nejlepší semnou ukončit PP) a já bych tuto práci nepřijala, jak to udělat, abych měla v tomto případě šanci mít uznanou nemoc z povolání a zaměstnavatel mě při propuštění musel alespoň vyplatit jako při nem. z povolání? Co bych měla udělat, pokud mi bude nabídnuto podřadné místo? Předpokládám to. Děkuji. Tereza.

ODPOVĚĎ:
Podle § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel převést zaměstnance, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.
Podle odst. 6 výše uvedeného ustanovení při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.
Aby mohla být nemoc uznána jako nemoc z povolání, musí být na seznamu uznaných nemocí, což astma je. Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na žádost pacienta, který je posuzovanou osobu nebo jiné k tomu oprávněné osoby.
Je proto nezbytné domluvit si prohlídku u takového lékaře, který bude následně informovat zaměstnatele.
Z praxe vyplývá, že je pro zaměstnance nejlepší, aby posudek byl vydán před ukončením pracovního poměru. Přimět zaměstnavatele, aby zpětně vyplatil odstupné podle § 67 odst. 2 zákoníku práce, bývá velmi složité.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.