Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zaměstnaná ve služebním poměru na základě zákona o státní službě na dobu neurčitou. Nyní mám zájem o přeřazení na volnou pozici, která je ale za kolegyni, jenž odešla na mateřskou dovolenou. Může mi zaměstnavatel změnit služební poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) nebo mi zůstane doba neurčitá? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Podle § 49 zákona o státní službě se státní zaměstnanec zařadí se svým souhlasem na jiné služební místo v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo a dohodne-li se na zařazení písemně služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným, nebo se stávajícím bezprostředně nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného bezprostředně nadřízeného představeného.
Podle odst. 6 téhož ustanovení doba trvání služebního poměru na dobu neurčitou není zařazením na jiné služební místo dotčena.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.