Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem nyní více než rok (od 2018) v dočasné pracovní neschopnosti. Vím, že nynější zaměstnavatel mi musí držet moje dosavadní místo, pokud ho nezruší. Zatím nemohu nastoupit na plný úvazek, ale zvládla bych pracovat na půl úvazku. V práci rozdělili mou pozici na dva půlúvazky, kde mě zastupují dvě kolegyně důchodkyně.

Současné vedení se ale snaží nepodporovat žádné důchodce, ani půlúvazky. Proto se chci zeptat, kdybych měla zprávu od lékaře, že potřebuji úvazek ze zdravotních důvodů zkrátit, zda mi zaměstnavatel je povinen v tomto případě půlúvazek nabídnout? Dále se chci zeptat v případě ukončení pracovní neschopnosti, zda mám povinnost nejdříve nastoupit na svou pozici, to je celý úvazek a pak teprve žádat s potvrzením lékaře o zkrácení pracovní doby na půl úvazku? A co se bude dít v případě, že mi vedení nebude chtít vyhovět a jaká mám práva a další možnosti? Děkuji z pomoc, Eva.

 

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel není povinen Vám půlúvazek nabídnout. Pokud ze zdravotních důvodů, které nevznikly v souvislosti s výkonem práce, nemůžete vykonávat svou práci podle pracovní smlouvy, zaměstnavatel Vás může převést na vhodnou pracovní pozici.
Z judikatury vyplývá, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, i kdyby ho mohl převést na jinou práci, a naopak nemusí s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí, pokud se rozhodne zaměstnance převést na jinou práci, a to i tehdy, pokud zaměstnanec se svým převedením nesouhlasí.
Pokud Vás zaměstnavatel nemůže převést na vhodnou pracovní pozici, může Vám dát výpověď podle § 52 písm. e) zákoníku práce, nebo můžete uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru. V takovémto případě Vám odstupné nepřísluší.
Aby bylo možné tuto situaci vůbec nějak řešit, musíte již mít lékařský posudek.