Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2014-2019 pracuji jako HR Specialist v jedné firmě. Ač má moje pozice anglický název, tak náplň práce jsem měl vždy jako personalista. I s tím jsem byl přijat že budu dělat klasického personalistu. Momenátlně nás přebírá nové vedení a to po mě vyžaduje další věci navíc. Tyto práce jsou ve smyslu kreativního zařizování reklamy na nabory zaměstnanců, jednání s grafiky o podobě plakátů na naborové kapaně a další s tím související věci.

Dále pak motivování a organizování soutěží jako motivace pro zaměstnance, zařizování večírků pro společnost a tak dále. V pracovní smlouvě mám vyspecifikovaný druh práce, který odpovídá práci personalisty. Ale jsou zde také umístěny dva body 3.3. a 3.4. kde je napsáno že zaměstnavatel může blíže specifikovat druh práce. Momentálně se vedení na těchto dvou bodů drží a nařizují mi, že i toto až to není ve smlouvě vyspecifikované konkrétně musím dělat ať chci nebo nechci. Mám dotaz zda je to možné na základě těchto dvou bodů mi nařídit abych dělat i tuto motivační složku pro zaměstnance jako soutěže, večírky zařizoval zajišťoval a byl odpovědný za podobu náborových kampaní a tak dále? Velice děkuji, Horáček

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší pracovní smlouvě máte jako druh práce uvedeno HR specialista. Náplň práce uvedená v bodu 3.2. obsahuje slovo "zejména", nejedná se tedy o uzavřený výčet činností, ale v návaznosti na body 3.3. a 3.4. Vám zaměstnavatel může přikázat i další činnosti související s vymezeným druhem práce. Reklamy na nábory zaměstnanců, motivační činnosti apod. nepochybně souvisí s výkonem práce HR specialisty. Zaměstnavatel Vám proto může uvedené činnosti nařídit.