Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji u dopravní společnosti od roku 2004 jako řidič nákladních vozidel. Vedení společnosti se rozhodlo (společnost sídlí v Německu), že svojí pobočku v Lysé nad Labem z organizačních důvodů uzavřou. Chtějí po mě, abych přešel pracovat do Německa pod jejich smlouvu.

Když nebudu souhlasit, mám podat výpověď z pracovního poměru. O práci v Německu nemám zájem a podat výpověď nechci, neboť si myslím, že mám nárok na odstupné, které mi nenabízejí. Nehledně na nevýhody plynoucí ze sociální oblasti. Prostě výpověď nechci podat a myslím si, že je to problém zaměstnavatele, že se stěhuje a ne můj. V příloze zasílám vyjádření firmy. S pozdravem Karel.  

 

ODPOVĚĎ:

Pokud máte v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce uvedenou pobočku v Lysé nad Labem, sám výpověď v žádníém případě nedávejte. Podle § 67 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné. Jedná se o tyto výpovědní důvody:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
Pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno jako místo výkonu práce sídlo firmy v Německu, je zaměstnavatel oprávněn požadovat Váš přesun do Německa.