Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla jsem ve svém prvním zaměstnání, na pozici optometristy, rok a dva měsíce. Místo výkonu práce ve smlouvě je uvedeno Slaný. V tomto městě také pobočka optiky byla, bohužel byl její provoz z ekonomických důvodů do konce měsíce října 2018 ukončen. Provozovatelem mi byla nabídnuta nová pozice a to pozice pojízdné optometristky, kterou jsem odmítla.

Zjistila jsem, že pokud je pobočka zrušena a v tom samém městě (místě výkonu práce) není žádná jiná pobočka, tak bych podle zákoníku práce měla dostat dvouměsíční výpověď od zaměstnavatele z organizačních důvodů a dvouměsíční odstupné. Po dobu výpovědi bych byla na překážkách ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel mi poslední den, kdy jsem byla v práci (23.10.2018) poslal mailem dohodu o ukončení bez udání důvodu, kterou jsem odmítla. Žádala jsem řádnou výpověď z pracovního poměru nebo dohodu z organizačních důvodů s odstupným ve výši čtyř průměrných měsíčních mezd. Generální ředitel se k těmto možnostem vůbec nevyjádřil. Jen mi řekl, že rozhodně nebudu na překážkách. Od 24.10.-2.11.2018 jsem byla v dočasné pracovní neschopnosti DPN. 4.11.2018 jsem psala mail, co bude dál a odpověděli mi na něj až 7.11.2018 (takže od 5.11. do 7.11.2018 jsem nebyla v dočasné pracovní neschopnosti, ani mi nebyla zaměstnavatelem přidělena žádná práce). 9.11.2018 mi přišel od mé nadřízené mail s cestovním příkazem na tento týden (12.11.-16.11.2018), s příkazem na pracovní cestu do Litvínova, Kralovic a České kamenice. Má otázka zní: Mohou mě poslat na služební cestu (ve smlouvě mám napsán souhlas se služebními cestami), i když mé místo výkonu práce (pobočka ve Slaném) už neexistuje? A pokud mi zrušili pobočku a po dočasné pracovní neschopnosti nepřidělili žádnou jinou práci je to automaticky bráno jako překážky nebo mi překážky musí navrhnou zaměstnavatel? Musí mi po uzavření pobočky vystavit výpověď nebo dohodu z organizačních důvodů, pokud s nimi již pokračovat nechci a v místě výkonu práce není žádná jiná možnost mého uplatnění? Děkuji za odpovědi, Miriam

ODPOVĚĎ:
Z definice pracovní cesty uvedené v § 42 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Vaše pracovní smlouva, kde je uvedeno místo výkonu práce (byť již neexistující), je stále platná. Na pracovní cestu tedy můžete být vyslána, pokud máte ve smlouvě uvedený souhlas.
Zákoník práce neupravuje sám o sobě odvolání souhlasu, je proto nutné obrátit se na občanský zákoník, konkrétně na § 1999 odst. 1, podle něhož zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že se ze strany zaměstnavatele může jednat o obcházení zákona, je možné se také obrátit na soud a požadovat, aby zaměstnavatel nenahrazoval nepřetržitým vysílám na pracovní cesty řešení situace, kdy došlo ke zrušení pobočky.
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci žádnou práci a ten nemá možnost práci vykonávat, nastupují překážky na straně zaměstnavatele automaticky, není nutné, aby je zaměstnavatel navrhoval.
Po uzavření pobočky, pokud není možnost přidělovat práci podle pracovní smlouvy v místě výkonu práce, měla by být dána výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. a) zákoníku práce nebo uzavřena dohoda z téhož důvodu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zánik pobočky optometristy a odmítnutí funkce pojízdného optometristy - zaměstnavatel přesto přikázal jízdy jako pracovní cestu - je to v pořádku?
  • Vliv souhlasu zaměstnance s pracovní cestou na skutečné vyslání zaměstnavatelem
  • Žaloba na nepřidělování pracovních cest jako alternativa práce na zrušené pobočce (zaměstnavatel nahraduje nepřetržitým vysílám na pracovní cesty řešení situace, kdy došlo ke zrušení pobočky)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.