Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

24.8. jsem nastoupila v mateřské škole jako učitelka (smlouva na dobu určitou, po dobu pracovní neschopnosti jedné učitelky). Ta se po nemoci vrátila a tak mi 24.5.2021 paní ředitelka přinesla dodatek k prac. smlouvě č. 1 s tím, že tímto dodatkem se smlouva mění na dobu určitou, po dobu pracovní neschopnosti jiné paní učitelky a to nejpozději do 31.8.2021.

4.8.2021 zmíněná paní učitelka nastoupila na mateřskou dovolenou a tudíž došlo k uzavření dodatku č. 2 opět s datem nejpozději do 31.8.2021. 1.9.2021 mi byla předložena další "nová" smlouva, znovu na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené úplně jiné paní učitelky. Ta se nyní vrátila do práce a tak mi byl 20.6. 2022 přinesen dodatek ke smlouvě uzavřené 31.8.2021 s tím, že tímto dodatkem se se mnou uzavírá smlouva na dobu určitou, a to do 31.8. 2023. Již tedy bez nějakého zástupu.   Můj dotaz zní:
1: Je tento postup správný? Nemělo by se v případě poslední smlouvy (té z 20.6.2022) jednat již o smlouvu s dobou neurčitou? První smlouva 8/2020, první prodloužení/ opakování zástup 5/2021-8/2021 a druhé opakování zástup za rodičovskou 9/2021-6/2022? I když tedy není splněna podmínka 3 let.
2: V případě, že se neuvolní místo v r. 2023 až mi skončí tato smlouva a paní ředitelka mi tedy nebude moci nabídnout smlouvu na dobu neurčitou, jak se bude dále postupovat? Co mi může být nabídnuto? Pro dokreslení situace jsem v této škole již byla zaměstnána od 1.9.2015-31.8.2016 a později na DPP od 15.1.2020-31.3.2020. Mnohokrát děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Obecným pravidlem podle zákona o pedagogických pracovnících je, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát. To ale neplatí v případě, že kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka.
Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou za těchto okolností je proto v pořádku a i po skončení tohoto pracovního poměru Vám může být nabídnut další poměr určitý.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.