Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda je pracovní smlouva platná po podepsání obou stran i když je v ní omylem chybně uvedená délka pracovní doby, konkrétně delší týdenní pracovní doba než 40h. Považuje se pracovní doba v tomto případě za čtyřicetihodinovou nebo je to porušení zákona ze strany zaměstnavatele? Četla jsem, že tento údaj není ve smlouvě povinný, proto nevím, jak se na tuto chybu potom nahlíží. Děkuji, S pozdravem, Hana.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 4 zákoníku práce se pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
Podle § 576 občanského zákoníku týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.
Vzhledem k tomu, že ujednání o délce pracovní doby není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, lze tedy toto ustanovení oddělit od ostatního obsahu a je neplatná pouze tato část, nikoli celá smlouva.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.