Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás dotazem, zda je v pořádku, že můj zaměstnavatel požaduje zaplacení 400 Kč jako úhradu za vstupní lékařskou prohlídku jím nasmlouvaným lékařem. Vstupní prohlídku (respektive výpis z karty v částce 150 Kč jsem již hradila své praktické lékařce). Nenacházím pořád oporu v zákoně, kde bych měla "potvrzení", že je to oprávněné.

Účetní společnosti argumentuje zanesením ve směrnici, ale ta přece nemůže jít proti zákonu. Stejně tak se chci zeptat na mé povinnosti vůči zaměstnavateli v případě, že je u něj výpovědní lhůta 2 měsíce. Jedné kolegyni bylo řečeno, že by platila určité sankce, ale to majitelka jiné firmy naprosto vylučuje. Děkuji, Nikola.

 

ODPOVĚĎ:
Úhrady vstupní lékařské prohlídky upravuje zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 59 odst. 2 uvádí, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.
V souladu s § 50 zákoníku práce platí, že zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Při dodržení těchto podmínek zaměstnanci žádné sankce nehrozí.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdo platí prohlídku zaměstnance závodním lékařem - zaměstnavatel nebo zaměstnanec?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.