Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem na cca. 50% zaměstnán jako učitel Základní školy. K tomu jsem 2017 měl další částečný úvazek (zhruba na dvě odpoledne) na Základní umělecké škole (dále ZUŠ). Smlouvou zde byla Dohoda o provedení práce DPP, kde jsem odváděl 15% daň. Odůvodněním této DPP byl argument, že ředitelka ZUŠ už dnes (13.11.2018) nemůže dávat pracovní smlouvy na dobu určitou (donekonečna) - "vyřiďte si to s paní Novákovou".

Ani mi nejde o to, proč by mě po dvou obdobích na dobu určitou (samozřejmě do prázdnin) nemohla dát smlouvu na dobu neurčitou. Asi proto, že chce neustále mít možnost hlídat si, koho zaměstná a koho ne. Víc mě zajímá, je-li vůbec možné, že tento zaměstnavatel (Základní umělecká škola) může jednoho pracovníka zaměstnávat pod normální pracovní smlouvou (na dobu určitou či neurčitou), kde má placeny veškeré státní svátky, kdy nevyučuje, kde má odváděnu zdravotní i sociální daň atd. , a zároveň za naprosto stejnou činnost (jen s menším úvazkem) dát jinému pracovníkovi ve školství Smlouvu o provedení práce, kde není nic z toho. Ještě jeden rozdíl tu je: rodiče platí škole tzv. školné (jmenuje se to přesněji asi jinak) za jedno pololetí předem. Ať už žák do hodiny přijde či ne, škola své peníze má. Pokud ovšem žák nepřijde mně do hodiny klavíru a jsem na DPP, podle slov ředitelky bych dokonce těchto 45 minut neměl být placen, přestože jsem na "pracovišti". Tento školní rok mě ředitelka ZUŠ nutí tuto smlouvu znovu. Zatím ji nemám, přestože už jsem první hodiny v září učil. Děkuji, Blažej

ODPOVĚĎ:
Jaký druh právního vztahu ke svým zaměstnancům zaměstnavatel zvolí, tedy zda uzavře pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je zcela na vůli zaměstnavatele. Každý z těchto druhů smluv má své výhody i nevýhody, které zvažuje jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, který samozřejmě nemusí daný typ smlouvy podepsat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o smluvní vztah, obsah smlouvy by měl vzniknout vzájemnou dohodou. Pokud Vám navrhovaný obsah smlouvy nevyhovuje, máte právo vyjednávat. Ve smlouvy by však vzhledem k daným sporům mělo být specifikováno, zda odměna z dohody náleží za každou reálně odučenou hodinu, nebo za hodinu strávenou na pracovišti.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Práce pro uměleckou školu na dohodu o provedení práce, DPP - nárok na pracovní smlouvu