Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podepsala jsem dodatek ke smlouvě na dobu určitou se zpětnou platností o 2 roky. Je to podvod zaměstnavatele a moje chyba. Dá se v tomto případě prokázat neplatnost dodatku? Tímto podpisem jsem si fakticky anulovala automatické převedení pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou.

Bývalá ředitelka, která mezitím odešla do důchodu, nechce toto řešit formou čestného prohlášení nebo svědectvím. Byla by soudní žaloba na neplatnost podepsaného dodatku úspěšná nebo je to předem prohrané? Pracovala jsem jako zástup za MD a zaměstnankyně se ještě nevrátí do práce, protože mezitím nastoupila na druhou MD. Děkuji, Regina.

ODPOVĚĎ:
Žalovat o neplatnost lze, abyste však prokázala neplatnost, muselo by být prokázáno, že jste smlouvu uzavřela pod nátlakem. Jestliže takovou skutečnost nemůžete prokázat, pak se zřejmě uplatní ustanovení Občanského zákoníku, dle kterého si zpětným uzavřením smlouvy smluvní strany potvrdí to, co měly za dané (ve Vašem případě to, že jste na daném pracovním místě pouze na dobu určitou – po dobu zástupu za rodičovskou dovolenou).
Tím by se na takovou dohodu nahlíželo jako na platnou.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zpětně podepsaný dodatek k pracovní smlouvě na dobu určitou - podvod, neplatnost dodatku
  • Žaloba na neplatnost podepsaného dodatku k pracovní smlouvě - šance na úspěch u soudu