Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracovní poměr od 1.8.2013 - 31.1.2014, dodatek PP do 31.1.2015, dodatek 31.1.2017, poté na dobu neurčitou. Odešla jsem ze zaměstnání dohodou o ukončení pracovního poměru z mé strany k 31.7.2017. Ráda bych se vrátila zpět, ale nevím, zda to bude ze strany zaměstnavatele možné. Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.
Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
Ve Vašem případě byl pracovní poměr na dobu určitou opakován dvakrát a doba určitá skončila dne 31.1.2017. Další pracovní poměr na dobu určitou by tedy mohl být uzavřen až 1.2. 2020. Pokud byste se však vrátila k předchozímu zaměstnavateli na pracovní poměr na dobu neurčitou, je návrat z hlediska zákona možný.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Po jak dlouhé době od propuštění je možné znovu uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou?