Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka se bude vracet zpět do zaměstnání po dlouhodobé neschopnosti způsobené pracovním úrazem. Celý život pracuje v jedné firmě na pozici zootechnik/zootechnička. V této pozici pracovala až do roku 2016. Bohužel život je vrtkavý a roce 2017-2018 podstoupila onkologickou léčbu, která dopadla úspěšně. Po ukončení léčby jí byla přiznána v roce 2018 invalidita 1. stupně - pokles pracovní schopnosti o 35%.

V návaznosti na to byl sepsán dodatek pracovní smlouvy na změnu pozice administrativní pracovnice v živočišné výrobě se zkráceným úvazkem 8 hodin - 2 dny v týdnu. V roce 2021 byl sepsán nový dodatek smlouvy na pozici zootechnička s úvazkem 15h/týden (rozloženo do třech dní po 5-ti hodinách). V prosinci 2022 se při výkonu profese maminka dostala do kontaktu se skotem (kráva), který skončil 7 zlomenými žebry, těžce naraženými bedry a roztrženými játry. Výsledek - 4 dny lůžko na JIP a další měsíce rekonvalescence. V prosinci 2023 jí bude končit neschopnost. Obvodní lékař je i zároveň závodním lékařem zaměstnavatele a v závěrečné zprávě bude nejspíše napsáno, že nemůže vykonávat pozici zootechnička (dle posledního platného dodatku smlouvy) z důvodu snížené hybnosti, omezení zvedaných břemen atd. Zaměstnavatel bude určitě nabízet jinou pracovní pozici, ale v živočišné výrobě a s mnoha omezeními a invaliditou 1. stupně si myslím těžko nějakou podobně kvalifikovanou pozici najdou. Sice může nabídnou jinou pozici, ale vzděláním nemusí mamka v šedesáti letech dosáhnout takových kvalit a nebo opačný případ vytírání záchodů bude zas na její úroveň vzdělání příliš nízká. Nevím zda má nárok takovou to pozici odmítnout. Dalším krokem může být zrušení pozice pro nadbytečnost s odstupným 3 platy. Určitě se nechceme dostat do stavu, aby zaměstnavatel tlačil na mamku, ať podá výpověď ona. Může dojít nejspíše i k dohodě o ukončení pracovní smlouvy, ale nevím jaká víše odstupného by byla adekvátní k zdravotnímu stavu. Je nějaký nárok na §52 písm. d) a odstupné ve výši 12 platů? Vzniká nárok na proplacení dovolené, kterou mamka nestihla vybrat? Můžete také prosím uvést příklad, jak správně by měla vypadat výpověď dle §52 písm. d). Děkuji. S pozdravem Havel.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud po ukončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu bude závěr pracovnělékařské prohlídky, že zaměstnankyně pozbyla zdravotní způsobilost k práci a zaměstnavatel nebude moci nabídnout práci odpovídající zdravotnímu stavu a vzdělání, měla by přijít na řadu výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. d) zákoníku práce nebo dohoda z téhož důvodu, kdy musí být tento důvod výslovně uveden.
Jedinou podmínkou pro vznik nároku na odstupné ve výši dvanáctinásobku, je uvedení tohoto ustanovení a bližší slovní vymezení důvodu, kde opět musí být zmíněn pracovní úraz, aby nevznikly žádné pochybnosti.
Jiný postup by byl v rozporu s právními předpisy.
Za dané situace lze doporučit, aby Vaše maminka výpověď sama nepodávala a nepodepsala dohodu, kde nebude uvedeno výše zmíněné ustanovení.
I po ukončení pracovního poměru bude mít zaměstnavatel řadu povinností, zejména platit náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Ta přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.