Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych si touto cestou u Vás ověřil termín ukončení pracovního poměru.   Dne 22.2.2022 jsem poštou podával zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru na doručenku. Po kontrole čísla z podacího lístku na webových stránkách České pošty jsem zjistil, že 24.2. byl učiněn neúspěšný pokus o doručení a tedy zaměstnavatel zásilku nepřevzal.

Po další kontrole 28.2. jsem večer zaměstnavateli poslal krátkou emailovou zprávu, že vzhledem k tomu, že jsem neměl stále zprávu od České Pošty o tom, že mu byla doručena zásilka na adresu sídla (shoduje se s jeho bydlištěm), dovoluji si ho touto cestou - emailem informovat, že jsem mu posílal poštou Výpověď z pracovního poměru. Dne 1.3.2022 si dopis s výpovědí zaměstnavatel převzal, jak mám potvrzeno na doručence + SMS zprávou od ČP. Dodávám, že podepsanou výpověď, naskenovanou či okopírovanou zpět od zaměstnavatele nemám. Je den ukončení pracovního poměru 30.4. nebo 31.5.2022? Děkuji Vám za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 337 odst. 3 zákoníku práce platí, že doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal. Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.
Doručuje-li zaměstnanec zaměstnavateli písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, dnem doručení je den, kdy o uložení zásilky byl zaměstnavatel vyrozuměn.
Pokud tedy proběhl neúspěšný pokus o doručení a zaměstnavatel byl o tom informován (např. informací pošty o neúspěšném doručení), byla zásilka doručena tímto dnem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.