Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Marodím od 1.3.2021. Prodělal jsem Covid-19 s covidovým zápalem plic. Dne 4.10.2021 proběhla mozková příhoda. Byl jsem hospitalizován na  neurologickém oddělení nemocnice. Dne 3.1.2022 jsem žádal na OSSZ o přiznání invalidního důchodu. Zjišťuji si informace o tom, jak postupovat s ukončením pracovního poměru u svého zaměstnavatele.

Měl bych 3 dotazy ohledně postupu ukončení zaměstnání:
1. Záleží kdo podává výpověď ze zdravotních důvodů. Pokud tak učiní  zaměstnavatel, musí svou výpověď podložit zdravotním posudkem, ve kterém
stanoví příčinu pracovní neschopnosti zaměstnance. Důvodem rozvázání pracovního poměru může být pracovní úraz nebo onemocnění zaměstnance. V případě, že se jedná o onemocnění, je důležité blíže specifikovat, o jaké onemocnění se jedná. Zda jde o nemoc z povolání či nikoliv. Pokud se nejedná o nemoc z povolání, tzn. , že nemoc nevznikla v zaměstnání, nárok na odstupné zaměstnanci automaticky zaniká.
2. Ukončení pracovního poměru formou dohody je výhodné pro obě dvě strany. Za předpokladu, že se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem, může po dohodě skončit v práci ihned nebo za pár dní. Nemusí tak čekat až uběhne dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou by v případě výpovědi ze zdravotních důvodů musel dodržet. V obou případech vzniká zaměstnanci nárok na odstupné, jehož výše je nejméně dvanáctinásobek průměrného měsíčního platu.
3. Klasická výpovědní doba trvá dva měsíce a zaměstnanec není povinný uvádět žádný důvod své výpovědi. Zrušit pracovní poměr ze zdravotních důvodů však může zaměstnanec okamžitě, a to na základě lékařského posudku. V něm musí lékař zaměstnanci vykonávanou práci doslova zakazovat, doporučení v tomto případě stačit nebude. I v této situaci vzniká zaměstnanci nárok na náhradu mzdy, a to ve výši délky výpovědní lhůty, tedy dva měsíce. Nejvýhodnější se mi jeví 2 možnost, ale chtěl bych se zeptat, zda-li se i na můj případ toto vztahuje. Předem děkuji za odpověď. Gustav.

ODPOVĚĎ:
Body 1. a 2. jsou pravdivé. U bodu 2. vznikla nepřesnost. Nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobek průměrného měsíčního platu vzniká pouze při uzavření dohody nebo podání výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. d) zákoníku práce, tedy nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci p uznán jako neoc z ro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
Výběr nejvhodnější možnosti tedy záleží na tom, jaké druh lékařského posudku/doporučení máte a zda byl Covid-19 uznán jako nemoc z povolání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.