Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, dnem nástupu je 20.11.2018. Doba trvání pracovního poměru je do doby skončení mateřské dovolené, případně rodičovské dovolené zaměstnankyně XY, nejdéle však na dobu 3 let. Prosím o sdělení data, ke kterému končí platnost této smlouvy, je to 19.11.2021 či 20.11.2021?

Kdy se mnou musí zaměstnavatel uzavřít dodatek o prodloužení smlouvy v případě zájmu mne dále zaměstnávat? A v případě, že nechce zaměstnavatel smlouvu dále prodlužovat/zaměstnankyně se vrátí v 3/22 - musí mi toto rozhodnutí písemně oznámit, nebo mi automaticky pr. poměr na dobu určitou končí, a to kterým dnem? A v případě, že nechci já dále pokračovat v tomto pracovním vztahu a smlouvu prodlužovat, mám povinnost to oznámit před ukončením platnosti smlouvy svému zaměstnavateli, či pro mne automaticky pracovní poměr končí? Děkuji za pomoc.

 

ODPOVĚĎ:
V případě ukončení smlouvy po třech letech, skončí pracovní poměr 19.11.2021. Dodatek o prodloužení musí být uzavřen nejdéle do tohoto dne. Pokud uzavřen nebude a zaměstnavatel Vám bude dále přidělovat práci a Vy budete pracovat, změní se Váš pracovní poměr na poměr na dobu neurčitou.
Pokud se bude zaměstnankyně vracet zpět, Vás pracovní poměr automaticky končí dnem jejího návratu. Zaměstnavatel by Vás měl této skutečnosti informovat, aby bylo zjevné, ke kterému dni pracovní poměr skončí.
V případě, že nechcete pro zaměstnavatele dále pracovat, Váš pracovní poměr skončí automaticky uplynutím doby nebo tím, že nastane předpokládaná událost (návrat zaměstnankyně z MD nebo RD). Je však obvyklé zaměstnavatel alespoň tři dny předem upozornit, že pracovní poměr nebude prodloužen.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.