Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (1 hlas)

29. května 2019 jsem podala okamžitou výpověď ze své práce. Důvod: neplacení přesčasů atd. Šlo tam také o chování majitelky podniku - šikana, nedodržování Zákoníku práce, krádeže z její strany, zhoršení pracovních podmínek, různé hodnocení zaměstnanců, psychický nátlak atd.   Majitelka byla SMS formou informována o podání výpovědi a jejím uložení na pracoviště v předstihu, aby se stihla zařídit a neměla ušlý zisk (jednalo se o pár hodin před začátkem pracovní doby).

Majitelka na SMS odpověděla a byla schopna za mě najít náhradu před počátkem pracovní doby. Bohužel tedy, výpověď nebyla předaná osobně, pouze byla majitelka informována přes SMS. U uložení výpovědi na pracovišti byl přítomen svědek. (uklízečka).   11.6.2019 (pondělí) mě kontaktovala účetní firmy, že jí majitelka přinesla mou výpověď. Opakovaně se ptala, kde jsem nechala výpověď ležet a opakovaně podotýkala, že jsem tedy výpověď nepředala majitelce osobně.   Začalo mi to být podezřelé. Rychle jsem proto paní účetní sdělila, že ještě dnes (09.08.2019) posílám opakovanou výzvu k podepsání výpovědi a zaslání zápočtového listu (abych měla když tak potvrzené úředně, že majitelce výpověď přišla, jenže bylo pozdě, měla jsem to udělat mnohem dřív)  

K výzvě jsem přiložila i kopii SMS konverzaci, kde je zřejmé, že o výpovědi věděla. (Bohužel znám moc dobře majitelku a vím, že je schopná lhát, což se později prokázalo.)
14.6.2019 (čtvrtek) mi volal partner majitelky. (neoficiální druhý šéf podniku). Předali mojí výpověď svému právníkovi. Bylo mi řečeno, že výpověď dostala do ruky šéfová až 8.7.2019.
Dostala jsem od ní 8x A (absenci) a bude požadovat ušlý zisk, pokud postoupíme věc do soudního řízení. Jinak jde vše podepsat dohodou a nikdo nebude nikomu nic dlužný. (V praxi to znamená, že ani proplacení dovolené nepřichází v úvahu. Věřte, je toho schopná). Dopis, který jsem jim poslala v pondělí, si ovšem nevyzvedli, jelikož byli informováni paní účetní, že přijde. Bohužel se v právních věcech nevyznám. Vím, že k ušlému zisku nedošlo, nemuseli podnik zavřít, kvůli tomu, že jsem nepřišla, zaměstnance měli.
Ten den, co jsem výpověď podala, mám od svědka potvrzené, že majitelka v podniku byla, tudíž logicky tu smlouvu viděla. (výpověď byla položena na bar, chtě nechtě, musela jí postřehnout, ještě když jsem jí v smsce uvedla, kde výpověď najde)
Dále telefonický hovor s účetní která říká: "Mám v ruce vaší výpověď" dne 11.6.2019.
Na druhé straně partner majitelky, který říká, že výpověď dostala až 14.6.2019.
Mé výpovědi existují jen dvě, ta, kterou jsem dala na pracoviště a ta, která jim byla odeslána spolu s dopisem, který si ovšem nepřevzali, tudíž je evidentní, že mají v ruce výpověď z 29.5.2019 a chtějí se pouze vyhnout placení.
K dnešnímu dni (8.7.2019) nemám stále podepsanou výpověď, ani zápočtový list. Nemůžu se proto například registrovat na úřadu práce a můj budoucí šéf čeká na to, až obdržím od bývalé šéfové vše potřebné k tomu, abych mohla nastoupit, ale on nebude čekat věčně.
Ráda bych se tedy zeptala, zda to mám vést až k soudu, nebo je to prohraný boj a mám přistoupit k dohodě. Zda byla výpověď platná, pokud nebyla předána majitelce osobně, ale byla včas informována smskou? Děkuji, Domestová.

 

ODPOVĚĎ:

Zákoník práce neuvádí, jakým způsobem doručuje zaměstnanec zaměstnavateli. Zaměstnanec může listiny svému zaměstnavateli doručovat de facto libovolným způsobem. Rozhodující je pouze skutečnost, zda se daná listina dostala tzv. do sféry vlivu zaměstnavatele. Zjednodušeně řečeno, je tedy podstatné, zda se zaměstnavatel měl možnost s doručovanou listinou seznámit.
Pokud ano, je listina považována za řádně doručenou, a to i v případě, že si ji zaměstnavatel ve skutečnosti nepřevzal a ani si ji tedy nepřečetl.
Přesto doručení výpovědi tím, že je ponechána bez dalšího na provozovně není standardní způsob.
Vzhledem k existenci zpráv SMS ze dne 29. 5. je možné považovat výpověď za doručenou neboť se zřejmě dostala do sféry vlivu zaměstnavatele. Soudní spor proto není prohraný. Stejně tak v případě, že bude zaměstnavatel požadovat náhradu vzniklé škody, musí především prokázat, že škoda vznikla a v jaké výši.
Rozhodnutí, zda do sporu vstoupit je tedy pouze na Vás.
Zároveň je možné obrátit se kvůli nevyplacení části mzdy (neproplacení přesčasů) na místně příslušný inspektorát práce.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.