Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení, zdali moje současná firma mi správně vypočítala krácení mého ročního nároku na ŘD. Ve firmě máme nárok na 20 dnů, tj. 160 hodin, při úvazku na 8 hodin 5 dnů v týdnu. Můj hlavní pracovní poměr skončí v současné firmě dohodou k 31.12.2023, již je dohoda o ukončení podepsána. Firma mi řekla, že mi zkrátila můj nárok na ŘD pro rok 2023 z 160 hodin na 16 hodin, dle stavu k 30.11.2023.

To mi řekla účetní firmy dne 01.12.2023, poté co jsem jí řekl, že od 04.12.2023 zase budu pracovat, a to až do dne 31.12.2023. Rád bych věděl, jak se krácení počítá, potřebuji znát správný postup. Níže uvádím pro přehlednost můj průběh roku 2023: Nárok na ŘD: 20 dnů, 160 hodin.
01.01.- 14.05.2023: nemoc
15.05.- 27.08.2023: práce včetně vyčerpání 14 dnů (112 hodin) ŘD
28.08.- 03.12.2023, nemoc
04.12. - 31.12.2023: práce
Děkuji za pomoc. Jsem s pozdravem David.

 

ODPOVĚĎ:
Až do výše 20násobku stanovené týdenní pracovní doby se doba pracovní neschopnosti považuje za výkon práce, pokud jste mimo tuto pracovní nechopnost odpracoval alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby (§ 216 zákoníku práce). Podle doby, kdy jste pracoval splňujete výše uvedenou podmínku a 20 týdnů nemoci se pro účely výpočtu dovolené bude považovat za výkon práce. Za období 15.05.2023 do 27.08.2023 máte pro účely dovolené odpracováno 15 týdnů, za prosinec budete mít odpracovány 4 týdny a 20 týdnů pracovní neschopnosti se u Vás považuje za odpracovanou dobu. Za rok 2023 máte nárok na poměrnou část dovolené za 39 odpracovaných týdenních pracovních dob. Nárok na poměrnou část dovolené (§ 213 zákoníku práce) se bude počítat 39/52 x 160 = 120 hodin, což je 15 dní dovolené, podle tohoto Vám zbývá ještě 8 hodin, tj. 1 den ŘD. Výpočet se přesně provádí podle počtu odpracovaných hodin převedených na celý počet odpracovaných týdenních pracovních dob, ale každopádně, když z výpočtu vynechám prosinec 2023 nebo dokonce i 20 týdnů pracovní neschopnosti, tak 16 hodin mně vůbec nevychází. Zde jedině mohu doporučit, abyste požádal účetní o přepočítání Vašeho nároku na dovolenou i s uvedením postupu, jak nárok na ŘD počítala. Vámi uvedených 16 hodin vůbec nedává smysl, možné je, že se při výpočtu vycházelo z chybných nebo neúplných údajů, proto by bylo potřebné požádat o přepočet, k argumentaci k přepočtení nároku na ŘD Vám může pomoci i zde v odpovědi uvedený výpočet.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.