Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po skončení peněžité pomoci v mateřství, tedy PPM jsem sdělila zaměstnavateli, že budu čerpat rodičovskou dovolenou do 3 let dítěte, tj. do 5.3.2018. Začátkem roku 2018 jsem byla na operaci a jsem pořád v nemocenském stavu, tedy mám dočasnou pracovní neschopnost DPN a koncem ledna 2018 jsem prodělala další operaci.

V půli ledna 2018 mi z úřadu práce přišlo oznámení, že mám ukončené pobírání rodičovského příspěvku k 31.12.2017. Do práce nemůžu a budu bez příjmů. Když mi lékař vystaví neschopenku, mám nárok na nemocenské, když jsem pořád v pracovním poměru? Zaměstnavatel mi totiž odmítl přijmout neschopenku. Dokladem z úřadu práce mohu doložit, že mám ukončený rodičovský příspěvek. Z ČSSZ mi odpověděli, že v době neplaceného volna nemám nárok na nemocenské dávky. Není mi ale jasné, proč nemohu ukončit neplacené volno na základě oznámení Úřadu práce o ukončení vyplácení rodičovského příspěvku. Jaké by bylo řešení, kdyby se třeba dítě nedožilo tří let. To by matka dítěte byla bez příjmů až do dne předpokládaného ukončení neplaceného volna (do 3 let dítěte)? Jakým zákonem nebo vyhláškou jsou tyto případy řešeny? Gábina

ODPOVĚĎ:
Podle § 28, odst. 5 zákona o nemocenském pojištění se nemocenské nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Z výše uvedeného vyplývá, že pro nárok na nemocenské dávky je podstatné pouze trvání pracovního volna bez náhrady mzdy (ve Vašem případě rodičovské dovolené), nikoliv čerpání rodičovského příspěvku. Čerpání rodičovského příspěvku a čerpání rodičovské dovolené jsou totiž dvě zcela odlišné věci, které spolu nijak nesouvisí a mohou trvat různě dlouhou dobu. Pokud jste oznámila Vašemu zaměstnavateli, že budete čerpat rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte (do 5.3.2018), nemůžete se nyní domáhat dřívějšího ukončení rodičovské dovolené jen na základě ukončení čerpání rodičovského příspěvku. Nemocenské dávky tedy budete moci čerpat až po ukončení rodičovské dovolené, dřívější čerpání není možné.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nemocenská po mateřské při pracovní neschopnosti hned při nástupu do práce, zaměstnání