Počet stránek ve webu: 39.554

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnankyně nepřišla v pondělí do práce, jen SMS oznámila, že musí s dítětem k lékaři. Nedala vědět ani v úterý. Až ve středu zavolala, že má paragraf. Je stanovena lhůta pro oznámení nemocenské, OČR nebo jiných překážek na straně zaměstnavatele. Může toto považovat zaměstnavatel za porušení pracovní kázně, neomluvenou absenci? Jak v takovém případě postupovat? Děkuji, Linda

ODPOVĚĎ :
Dle § 206 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, v platném znění platí, že zaměstnanec je povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci a o předpokládané délce jejího trvání bez zbytečného odkladu. Žádnou konkrétní lhůtu zákon tedy nestanoví.
Postup Vaší zaměstnankyně není úplně standartní, avšak posouzení úterý jako neomluvené absence by mohlo býti sporné. V daném případě bych zaměstnankyni doručila písemné upozornění s odkazem na výše uvedené ustanovení zákoníku práce, že absenci je třeba zaměstnavateli skutečně ohlašovat bez zbytečného odkladu, jinak by se mohlo jednat o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a zároveň by zaměstnavatel dané období označil jako neomluvenou absenci.