Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, týdně 38,75 hod. , Musím podepsat dodatek ke smlouvě, kde se od 1.1.2022 navyšuje týden pracovní doba na 40 hod. ? Mzda zůstává stejná.   Druhý dotaz: v sobotu pracujeme 6.30-19.00 hod. , máme prý nárok na jednu přestávku 30 minut, odůvodnění z vedení, že pracujeme 8+4 hod. Opravdu za celý den mám nárok na jednu přestávku 30 minut? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Dodatek ke smlouvě je stejně jako smlouva dvoustranné právní jednání. K jeho podpisu Vás tak nemůže nikdo nutit, se změnou musíte souhlasit. Pokud dodatek nepodepíšete, zaměstnavatel bude dál povinen přidělovat Vám práci dle pracovní smlouvy.
Podle § 88 odst. 1 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.
Podle odst. 3 a 4 téhož ustanovení platí, že přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.
Při 12hodinové směně tedy opravdu stačí, když vám zaměstnavatel poskytne pouze jednu přestávku na jídlo a oddech. Pokud vám její čerpání určí až po 6 hodinách práce, po dalších 6 hodinách práce tak již činit nemusí, protože vaše směna končí. A na začátku a konci směny se dle zákoníku práce přestávky neposkytují.
Rozhodování o době, kdy zaměstnanci přestávky čerpají, je plně v kompetenci zaměstnavatele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.