Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracovník má pružnou pracovní dobu, z toho 5 hod. povinných a má z důvodu koronaviru COVID-19 nařízeno home office. Musí vykazovat ve dnech home office celých 8 hod. nebo stačí pouze těch povinných 5, když zbytek hodin si plně odpracuje ve dnech, kdy je normálně v práci? Porušuje tím něco? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Při homeoffice se pružná pracovní doba neuplatní. Podle § 317 písm. a) zákoník práce platí, že na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby.
Obecně je tedy možné říct, že zaměstnanec si rozvrhuje pracovní dobu sám.
V případě homeffice by však měl mít zaměstnanec se zaměstnavatel uzavřenu dohodu, která bude regulovat parametry práce z domova. Tato dohoda také může obsahovat požadavky zaměstnavatele na pevný čas, kdy bude zaměstnanec k dispozici.