Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké mám práva v případě, že pracuji jako zdravotní sestra, nejsem vyškolená na ošetřování infekčních pacientů, ale zaměstnavatel mi dá příkaz ošetřovat pacienta nakaženého koronavirem? Sama mám zdravotní chronické obtíže, které zhoršují průběh nákazy a ani psychicky nemám dost sil se vystavit takovému riziku.

Mohu odmítnout k takto rizikovému pacientovi chodit? Může mi kvůli neuposlechnutí dát zaměstnavatel okamžitou výpověď? A mohu já dát okamžitou výpověď, pokud to už bude za hranicí mých psychických sil? Děkuji!

 

ODPOVĚĎ:
Obecně platí ustanovení § 301 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, podle něhož jsou zaměstnanci povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy.
Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  
Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Pouhé obavy z nakažení bez dalšího nelze pod toto ustanovení podřadit, v určitých individuálních případech (zaměstnanci senioři, zaměstnanci s chronicky oslabenou imunitou apod.) nicméně jeho aplikace přichází v úvahu.
Bez dalšího tedy nelze výkon práce odmítnout.
Neuposlechnutí podle mého názoru neodsahuje takové intenzity, aby bylo možné dát ihned zaměstnanci výpověď, resp. okamžitě ukončit pracovní poměr. Udělení výtky by však v takovém případě bylo možné.
Okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance je možné jen v případě, že podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.