Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké mám práva v případě, že pracuji jako zdravotní sestra, nejsem vyškolená na ošetřování infekčních pacientů, ale zaměstnavatel mi dá příkaz ošetřovat pacienta nakaženého koronavirem? Sama mám zdravotní chronické obtíže, které zhoršují průběh nákazy a ani psychicky nemám dost sil se vystavit takovému riziku.

Mohu odmítnout k takto rizikovému pacientovi chodit? Může mi kvůli neuposlechnutí dát zaměstnavatel okamžitou výpověď? A mohu já dát okamžitou výpověď, pokud to už bude za hranicí mých psychických sil? Děkuji!

 

ODPOVĚĎ:
Obecně platí ustanovení § 301 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, podle něhož jsou zaměstnanci povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy.
Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  
Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Pouhé obavy z nakažení bez dalšího nelze pod toto ustanovení podřadit, v určitých individuálních případech (zaměstnanci senioři, zaměstnanci s chronicky oslabenou imunitou apod.) nicméně jeho aplikace přichází v úvahu.
Bez dalšího tedy nelze výkon práce odmítnout.
Neuposlechnutí podle mého názoru neodsahuje takové intenzity, aby bylo možné dát ihned zaměstnanci výpověď, resp. okamžitě ukončit pracovní poměr. Udělení výtky by však v takovém případě bylo možné.
Okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance je možné jen v případě, že podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.