Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda může firma ze dne na den nás nechat doma a brát nadělané hodiny a dovolenou v situaci koronaviru. Pracuji ve firmě, která dodává díly pro automobilový průmysl celosvětově. Máme možnost si do fondu naddělat 40 hod, a když nevyjdeme s dovolenou, tak nám vezmou nadělané hodiny.

Já k pátku 20.03.2020 měla 40 h ve fondu, 2 dny staré dovolené a 25 nové dovolené. V pátek ve 14 h nám řekl zástupce mistra, že jsme v pondělí 23.03.2020 doma, možná až do středy 25.03.2020. Když jsme se zeptali, zda budeme doma za 60% nebo jak to budou dělat, tak prý začnou brát hodiny z fondu a pak začnou dovolenou. Což se nám nelíbí. Mají na to nárok? Kolegyně, která nemá hodiny ve fondu a už dokonce vybrala nějakou novou dovolenou byla včera (17.05.2020) v práci a dozvěděla se, že budeme snad do konce dubna doma. Máme nárok být doma hned od začátku za 80% nebo za 60%? Dováží nám díly např. z Německa a řidič kamionu nám už ve čtvrtek řekl, že zřejmě v pondělí 23.03. přiveze poslední díly, z kterých vyrábíme. Škodovka, Volkswagen, Seat už též zavřeli, tak tím pádem neodebírají díly. Prosím o radu, jak by se měla firma zachovat a jak po nich chtít to co nám náleží. Jsem samoživitelka a každá korunka dobrá. Děkuji za ochotu a radu. Přeji Vám krásný den, a hlavně zdraví. Zdenka.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o dovolenou, k nařízení jejího čerpání je oprávněn zaměstnavatel, pokud dodrží podmínky § 217 odst. 1 zákoníku práce, podlě něhož platí, že dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Pokud jde napracované hodiny, jedná se zřejmě z hlediska zákoníku práce o náhradní volno za přesčasové hodiny. V tomto směru existuje celá řada názorů, většina se však shoduje, že náhradní volno by zaměstnavatel neměl nařizovat, mělo by být určeno po dohodě se zaměstnancem. Při tomto jednání by měl zaměstnanec předložit návrh na datum, kdy by si přál náhradní volno čerpat. Zaměstnavatel, pokud mu v tom nebrání vážné důvody, by měl návrh akceptovat.
Někteří odborníci zastávají také názor, že pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou na dni čerpání náhradního volna, měl by být zaměstnanci vyplacen příplatek.
Jednoznačně však tato situace v zákoníku práce řešena není.
Nelze tedy říci, že by zaměstnanec měl nárok být od prvního dne na překážkách na straně zaměstnance.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.