Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem učitel na gymnáziu a chtěl bych se zeptat, zda může ředitel školy nařídit učitelům provádění každoroční inventarizace. Ještě beru, že jako například učitel fyziky provedu inventarizaci u pomůcek, které spadají do mé působnosti, ale dostat soupisky například vybavení jídelny a kontrolovat jednotlivé položky, to je podle mého nad rámec povinností učitele.

V pracovní smlouvě mám zajištovat péči o sbírky, učebny, kabinety a podobně na základě pověření, práci v komisích na základě pověření vedoucím komise či plnění dalších úkolů zadaných ředitelem školy...to si pak ale ředitel může vymyslet cokoliv, ne? Kde je hranice? Může si ředitel zřídit inventarizační komise a pak se odvolat na toto ustanovení ve smlouvě? Vdyť jen učení, přípravy a opravování zabere víc než každodenní pracovní dobu. Druhá otázka: mám-li podepsaný platový výměr, kde jsou stanovené odměny a ředitel řekne, že není dostatek peněz, že se budou snižovat odměny a k tomu účelu se vystaví nové platové výměry se sníženým osobním ohodnocením (jediným důvodem pro zkrácení je 'nedostatek peněz'), musím podepsat? Co se stane, když zkrácení osobního ohodnocení odmítnu podepsat? Děkuji za Vaše odpovědi. Jakub.

 

ODPOVĚĎ:
Pedagogovi by měla být zadána práce, kterou není možné vykonávat mimo pracoviště (např. odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání) a která odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě. Práce v inventarizační komisi je v tomto případě v pořádku, nicméně podle mého názoru nikoli ve školní jídelně. Tato práce neodpovídá činnosti pedagoga.
V druhé části jsou smíchány dvě věci, a to odměny a osobní ohodnocení. Pokud jde o odměny, může zaměstnavatel změnit platový výměr. Jedná se o jednostranný právní úkon, který může zaměstnavatel změnit i bez souhlasu zaměstnance. Podpisem zaměstnanec pouze stvrzuje, že se se změnou seznámil, což je možné doložit i výpovědí svědka. podpis tedy není nezbytně nutný.
U osobního ohodnocení je situace poněkud jiná. Zákoník práce jednoznačně stanoví, za jakých okolností je osobní ohodnocení přiznáno. Z judikatury jednoznačně vyplývá, že přiznáním osobního ohodnocení v určité výši se stává nárokovou složkou platu a je snížit pouze v případě, kdy dojde ke změně parametrů, za nichž bylo přiznáno.
Předpokladem pro poskytování osobního příplatku zaměstnanci podle ustanovení § 131 odst. 1 zákoníku práce je, že zaměstnanec dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo že plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, popřípadě že současně splňuje obě tyto podmínky. Přiznání osobního příplatku zaměstnanci z důvodu, že zaměstnanec dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, předpokládá stejně jako každá změna výše osobního příplatku přiznaného z tohoto důvodu zhodnocení výsledků práce zaměstnance zaměstnavatelem.
Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí.
I snížení nebo odnětí osobního příplatku musí být podloženo hodnocením zaměstnavatele.
Nedostatek financí tedy nemůže být důvodem pro snížení osobního ohodnocení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.