Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na vás s dotazem ohledně pracovní doby. Pracuji v čistých prostorách - kromě klasického převlékání v šatně se ještě jednou převlékáme a přezouváme v čisté šatně před vstupem do čistých prostor s regulovaným prostředím. Zaměstnavatel nám nově nainstaloval čtečky karet (píchačky) před tyto čisté šatny a nařídil nám čipování minimálně pět minut před zahájením směny a nejdříve dvě minuty po ukončení směny, má na to právo?

Odůvodnil to jeho slovy takto: „Dle zákoníku práce pracovní doba je dobou, během které je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Dobu určenou pro osobní očistu, převlečení nelze považovat za výkon práce, protože zaměstnanec během ní nepracuje. “ Dle mého názoru je již toto druhotné převlékání moje pracovní náplň, bez tohoto procesu nemůžu na pracoviště. I kdyby se to však jako práce nepočítalo, není přeci možné tuto dobu na převlečení nijak nařídit a vymáhat. Pokud budu včas na svém pracovišti a pokud ho opustím s koncem směny, nemůže mi zaměstnavatel diktovat, v kolik si mohu „odpíchnout“, je to tak? Samozřejmě tyto minuty navíc nejsou proplacené a za měsíc to dělá cca 2 hodiny. Děkuji za odpověď, s pozdravem Jonáš.

 

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel má pravdu v tom, že zaměstnanec je povinen být na začátku směny připraven k výkonu práce na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Z toho vyplývá, že doba převlékání, očisty, cesty po areálu na pracoviště apod. se do pracovní doby nezapočítává.
Požadavek, aby byl zaměstnanec na pracovišti určitý čas před začátkem směny a po jejím skončení je však v rozporu se zákonem. Jedná se fakticky o nařízení přesčasu, který by měl být proplacen v souladu se zákoníkem práce.
I v případě, že by druhé převlékání nebylo součástí Vaší práce, nemůže zaměstnavatel požadovat přesný čas pobytu na pracovišti. Pokud převlékání není součásti pracovní náplně, pak by měl instalovat čtečky před vstupem do finální čisté místnosti, jinak není schopen v souladu se zákoníkem práce evidovat pracovní dobu, ale eviduje pouze docházku, což zákoník práce nevyžaduje.
Je-li převlékání součástí Vaší práce (to by mohlo vyplývat z náplně práce), pak musí zaměstnavatel jako odpracovanou dobu evidovat i dobu převlékání.