Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj současný zaměstnavatel mi v měsíčním rozpisu směn plánuje směny v celkovém rozsahu nižším než odpovídá měsíčnímu hodinovému rozsahu. Ve smlouvě mám stanovenou prac. dobu 40 hodin týdně, ale v měsíčním plánu směn mám méně. S mínusovými hodinami pak zaměstnavatel kalkuluje a chce je využívat pro naléhavé případy a nařídit mi např. zůstat v práci déle nebo přerušit dobu odpočinku.

V případě velkého počtu těchto mínusových hodin mi zaměstnavatel navrhuje, že na tento čas využije můj nárok na dovolenou. Držení pohotovosti nemáme ve smlouvě sjednané. Je toto jednání v souladu se zákoníkem práce, či nikoliv. A jak mohu u zaměstnavatele na toto jednání reagovat? Případně jak mohu argumentovat můj nesouhlas s tímto postupem v souladu se zákoníkem práce. Děkuji

 

ODPOVĚĎ:
Takový postup zaměstnavatel není úplně standardní, ale při dodržení všech podmínek daných zákoníkem práce možný.
Mezi zásadní podmínky patří například to, že práce přesčas může být nařízena jen výjimečně, nebo že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel má povinnosti rozvrhovat směny, může nařídit práci přesčas i přerušení doby odpočinku, stejně tak může nařizovat čerpání dovolené, pokud dodržuje limity dané zákoníkem práce, nelze se proto takovému postupu bránit.