Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Náš zaměstnavatel koupil za deset milionů korun program pro systém docházky, který i po 2 letech příprav absolutně nefunguje. Vyhazuje chyby a píše téměř na každou směnu, že neodpovídá zákoníku práce. Problém je v nastavení zakoupeného programu. zaměstnavatel to ovšem vehementně popírá a požaduje změnit směny.

Tyto máme již více než 10 let, byly schváleny a navrženy naším HR oddělením. Vedení našeho HR nyní dělá, že nikdy nic takového neschválilo a požaduje po nás, abychom změnili směny tak, aby je zakoupený program přijal bez chybových hlášení.
Z toho důvodu bych na Vás měl delší a konkrétní dotaz k měsíci s následujícími směnami - jestli odpovídají minimální době odpočinku v nepřetržitém provozu pro pracovníka staršího 18ti let (jde o práci v IT v kanceláři). Velmi by se mi hodilo toto mít 100% potvrzené.
1.3. L 14:15-22:15
2.3. L 14:15-22:15
3.3. N 22:15-06:15
4.3. N 22:15-06:15
5.3. N 22:15-06:15
6.3. den volna (volno začíná v 06:15)
7.3. den volna
8.3. den volna
9.3. den volna
10.3. E 06:15-14:15
11.3. E 06:15-14:15
12.3. E 06:15-14:15
13.3. L2 18:15-06:15
14.3. N 22:15-06:15
15.3. N 22:15-06:15
16.3. N 22:15-06:15
17.3. den volna (volno začíná v 06:15)
18.3. den volna
19.3. den volna
20.3. E2 06:15-18:15
21.3. E 06:15-14:15
22.3. E 06:15-14:15
23.3. E 06:15-14:15
24.3. L 14:15-22:15
25.3. L 14:15-22:15
26.3. L 14:15-22:15
27.3. den volna
28.3. den volna
29.3. L 14:15-22:15
30.3. L 14:15-22:15
31.3. N 22:15-06:15
Máme výše uvedený 28 denní cyklus, který se stále opakuje. Většina směn jsou 7,5hodinové + 0,5h přestávky na oběd, jen 2 směny v měsíci jsou 11,25hodinové + 0,75h přestávky na oběd.
Ještě bych měl poddotaz. Můžeme se jako zaměstnanci bránit změně výše uvedených směn na jiné, které nám absolutně nebudou vyhovovat?
Výše uvedený dotaz jsem poslal na email s přednostními dotazy 30. května, ale nejsem si jistý, že ještě funguje. Proto vkládám dotaz i sem. Děkuji, Bořivoj

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 90 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku, a to mimo jiné v nepřetržitých provozech.
Podle § 92 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin.
odpočinek mezi směnami je dodržen.
Podle některých výkladů je však chybně stanoven nepřetržitý odpočinek v týdnu. podle konzervativnějšího výkladu je nezbytné, aby byla minimální doba odpočinku dodržena ve všech sedmidenních obdobích a aby zaměstnanec nikdy nepracoval bez odpočinku déle než pět nebo šest dnů v řadě. Podle liberálnějšího výkladu může zaměstnanec mezi odpočinkem odpracovat plných 7 dní.
Podle § 81 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Jiná omezení zákoník práce zaměstnavateli neklade. Obrana zaměstnance proti nevyhovujícím směnám je prakticky nemožná.