Počet stránek ve webu: 39.851

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12/2013 mě manželka opustila a odešla s dětmi, nyní dcera 15 let a syn 9 let, do bytu svého přítele, kde bydlí doposud.
V následujícím roce mi soud nařídil vyživovací povinnost ve výši 3.000,-Kč/měs. Návrh zněl 5.000,-Kč měs. , ale s tím jsem nesouhlasil, protože můj plat byl ve výši 16.500,-Kč čistého nedostačoval na krytí všech mých životních nákladů.

Ještě před rozvodem jsem se musel vystěhovat z bytu exmanželky a po zaplacení nájemního bytu 5.600,-Kč/měs. + náklady 1.500,-Kč/měs. , hypotéka 3.500,-Kč/měs. , výživného 3.000,-Kč/měs. a dalších nutných nákladů mi nezůstávaly skoro žádné fin. prostředky na jídlo pro mne, natož pro mé děti, které jsem si bral vždy dle rozsudku soudu na dva dny v týdnu a další týden vždy o víkendu. To znamená bez pomoci rodičů a nejbližší rodiny by tato situace pro mne byla dozajista fatální. Dále proběhlo majetkové vyrovnání, ona si ponechala dvě hypotéky u banky, kde pracuje a já třetí z nich, které se mi naštěstí již podařilo zbavit a rozvod.
Naštěstí se mi podařilo získat novou pracovní příležitost v Anglii, kde bydlím a pracuji od října 2016. To mi zachránilo téměř život a mohl jsem tak ulehčit i rodině od dalších starostí. Pobyt v Anglii však není jen o příjmu, jak si exmanželka myslí a obvinila mne, že jsem to udělal schválně, že je to tak pro mne jednodušší a nemusím se starat o děti. Své děti mám strašně rád a ona si neuvědomuje tu krutou daň pro mne. Život zde je docela náročný, dnes (13.04.2019) sice pracuji, na benzínové pumpě, vydělám kolem 1000-1100, -liber měsíčně, je to různé podle hodin, které mi tu umožní odpracovat, ale zítra (14.04.2019) to může být vše jinak, riziko je také ohledně Brexitu a také životní náklady jsou zde mnohem vyšší, než v ČR, nehledě na náklady za zdravotní péči apod.
Dotazy:
- exmanželka mě tlačí do dohody, která by mě zavazovala platit 7.000,-/měs. + 50% veškerých nákladů jako je ošacení, kroužky, školy v přírodě, výcvikové kurzy, lyžařské, vzdělávací apod… Je to pro mne výhodné nebo nevýhodné?
- exmanželka je zaměstnána v bance, pobírá cca 21.000.-Kč čistého měsíčně + bonusy, její přítel je tiskař, dohromady mají jistě kolem 50. tis. Kč čistého měsíčně + dvě auta, dovolené v zahraničí.
- děti jsou se svou matkou přihlášeny k trvalému bydlišti v našem původním bytu, který ona spoluvlastník ze 70% se svým otcem 30% a jinak bydlí již od roku 2014 stabilně v bytě jejího přítele ve společné domácnosti: bude muset soud přihlížet k jejich společným příjmům a také k tomu, že exmanželka svůj byt pronajímá za částku cca 10.500,-Kč měsíčně ve spojitosti s její žádostí o zvýšení výživného? Mám pocit, že se jí z nějakého důvodu do soudního jednání nechce a možná je to i z těchto důvodů, nákladů apod… a operuje s argumentem, že budu muset doplatit rozdíl ve výživném i zpětně, což by v případě podpisu dohody, účinné od 01.09.2018, nepožadovala.
- Dále bych se rád zeptal, jak významnou roli budou hrát životní náklady v Anglii, kolika procenty se budou započítávat do celkového rozhodnutí soudu a jak bych si stál v případě, že budu trvat na placení dosavadní částky + případné % významějsích nákladů na děti, dceři platím měs. telefon, přispívám na školy v přírodě, lyž. kurzy, dcera nastupuje od září na placenou SŠ, kterou budu hradit spolu s matkou, každý 3tis. Kč každého půl roku. Byla by úspěšná v této kauze a vůbec co se do vymáhání týče, vzhledem k tomu, že se jedná o Anglii? Ptám se z důvodu, pokud nebudu schopen dostát svým závazkům a že se její požadavky stávají téměř neúnosnými. O své děti jsem se vždy staral a chtěl starat a s nimi žít, jejich matka však zvolila jinou cestu.
Chtěl bych v Anglii žít trochu více plnohodnotným životem, mít své bydlení a ne sdílené, což je ovšem dost drahé samo o sobě. pokud bych dost zásadně nešetřil a nežil úsporným životem, těžko by mi zůstaly nějaké prostředky navíc pro mé nutné náklady, 2x ročně létám domů a tyto „výlety“ včetně letenek stojí 500, -liber každý a na toto vše musím speciálně našetřit, dostat více hodin v práci atd. atd. toto se nedá srovnat se životem mojí exmanželky, která si toto vše vůbec neuvědomuje.
Děkuji, Gustav

 

ODPOVĚĎ:
1. Tento návrh je pro Vás dle mého názoru akceptovatelný. Musíte vycházet z předpokladu, že soud bude vycházet z tabulky výživného, kdy byste na děti věku 9 a 15 let hradil na mladší cca 17% vašeho příjmu a na starší rozmezí 16% až 22% příjmu.
2. Soud bude zkoumat i finanční a majetkovou situaci matky, pokud jsou její příjmy vyšší, při stanovení výživného by soud stanovil výživné spíše při spodní hranici procentuálního rozmezí. Soud bude zvažovat nejen příjem matky, ale i její celkové majetkové poměry - vlastnictví nemovitostí, hodnotných věcí, apod...
3. Životní náklady v Anglii rovněž hrají roli, soud je bude zkoumat a opět se to promítne do procentuelního rozmezí. Mimo toto rozmezí se ale soud nebude nijak zásadně odchylovat. Tj. nebude s ohledem na Vaše životní náklady stanovovat spodní hranici nijak zásadně níže, než mu ukládají tabulky.