Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12/2013 mě manželka opustila a odešla s dětmi, nyní dcera 15 let a syn 9 let, do bytu svého přítele, kde bydlí doposud.
V následujícím roce mi soud nařídil vyživovací povinnost ve výši 3.000,-Kč/měs. Návrh zněl 5.000,-Kč měs. , ale s tím jsem nesouhlasil, protože můj plat byl ve výši 16.500,-Kč čistého nedostačoval na krytí všech mých životních nákladů.

Ještě před rozvodem jsem se musel vystěhovat z bytu exmanželky a po zaplacení nájemního bytu 5.600,-Kč/měs. + náklady 1.500,-Kč/měs. , hypotéka 3.500,-Kč/měs. , výživného 3.000,-Kč/měs. a dalších nutných nákladů mi nezůstávaly skoro žádné fin. prostředky na jídlo pro mne, natož pro mé děti, které jsem si bral vždy dle rozsudku soudu na dva dny v týdnu a další týden vždy o víkendu. To znamená bez pomoci rodičů a nejbližší rodiny by tato situace pro mne byla dozajista fatální. Dále proběhlo majetkové vyrovnání, ona si ponechala dvě hypotéky u banky, kde pracuje a já třetí z nich, které se mi naštěstí již podařilo zbavit a rozvod.
Naštěstí se mi podařilo získat novou pracovní příležitost v Anglii, kde bydlím a pracuji od října 2016. To mi zachránilo téměř život a mohl jsem tak ulehčit i rodině od dalších starostí. Pobyt v Anglii však není jen o příjmu, jak si exmanželka myslí a obvinila mne, že jsem to udělal schválně, že je to tak pro mne jednodušší a nemusím se starat o děti. Své děti mám strašně rád a ona si neuvědomuje tu krutou daň pro mne. Život zde je docela náročný, dnes (13.04.2019) sice pracuji, na benzínové pumpě, vydělám kolem 1000-1100, -liber měsíčně, je to různé podle hodin, které mi tu umožní odpracovat, ale zítra (14.04.2019) to může být vše jinak, riziko je také ohledně Brexitu a také životní náklady jsou zde mnohem vyšší, než v ČR, nehledě na náklady za zdravotní péči apod.
Dotazy:
- exmanželka mě tlačí do dohody, která by mě zavazovala platit 7.000,-/měs. + 50% veškerých nákladů jako je ošacení, kroužky, školy v přírodě, výcvikové kurzy, lyžařské, vzdělávací apod… Je to pro mne výhodné nebo nevýhodné?
- exmanželka je zaměstnána v bance, pobírá cca 21.000.-Kč čistého měsíčně + bonusy, její přítel je tiskař, dohromady mají jistě kolem 50. tis. Kč čistého měsíčně + dvě auta, dovolené v zahraničí.
- děti jsou se svou matkou přihlášeny k trvalému bydlišti v našem původním bytu, který ona spoluvlastník ze 70% se svým otcem 30% a jinak bydlí již od roku 2014 stabilně v bytě jejího přítele ve společné domácnosti: bude muset soud přihlížet k jejich společným příjmům a také k tomu, že exmanželka svůj byt pronajímá za částku cca 10.500,-Kč měsíčně ve spojitosti s její žádostí o zvýšení výživného? Mám pocit, že se jí z nějakého důvodu do soudního jednání nechce a možná je to i z těchto důvodů, nákladů apod… a operuje s argumentem, že budu muset doplatit rozdíl ve výživném i zpětně, což by v případě podpisu dohody, účinné od 01.09.2018, nepožadovala.
- Dále bych se rád zeptal, jak významnou roli budou hrát životní náklady v Anglii, kolika procenty se budou započítávat do celkového rozhodnutí soudu a jak bych si stál v případě, že budu trvat na placení dosavadní částky + případné % významějsích nákladů na děti, dceři platím měs. telefon, přispívám na školy v přírodě, lyž. kurzy, dcera nastupuje od září na placenou SŠ, kterou budu hradit spolu s matkou, každý 3tis. Kč každého půl roku. Byla by úspěšná v této kauze a vůbec co se do vymáhání týče, vzhledem k tomu, že se jedná o Anglii? Ptám se z důvodu, pokud nebudu schopen dostát svým závazkům a že se její požadavky stávají téměř neúnosnými. O své děti jsem se vždy staral a chtěl starat a s nimi žít, jejich matka však zvolila jinou cestu.
Chtěl bych v Anglii žít trochu více plnohodnotným životem, mít své bydlení a ne sdílené, což je ovšem dost drahé samo o sobě. pokud bych dost zásadně nešetřil a nežil úsporným životem, těžko by mi zůstaly nějaké prostředky navíc pro mé nutné náklady, 2x ročně létám domů a tyto „výlety“ včetně letenek stojí 500, -liber každý a na toto vše musím speciálně našetřit, dostat více hodin v práci atd. atd. toto se nedá srovnat se životem mojí exmanželky, která si toto vše vůbec neuvědomuje.
Děkuji, Gustav

 

ODPOVĚĎ:
1. Tento návrh je pro Vás dle mého názoru akceptovatelný. Musíte vycházet z předpokladu, že soud bude vycházet z tabulky výživného, kdy byste na děti věku 9 a 15 let hradil na mladší cca 17% vašeho příjmu a na starší rozmezí 16% až 22% příjmu.
2. Soud bude zkoumat i finanční a majetkovou situaci matky, pokud jsou její příjmy vyšší, při stanovení výživného by soud stanovil výživné spíše při spodní hranici procentuálního rozmezí. Soud bude zvažovat nejen příjem matky, ale i její celkové majetkové poměry - vlastnictví nemovitostí, hodnotných věcí, apod...
3. Životní náklady v Anglii rovněž hrají roli, soud je bude zkoumat a opět se to promítne do procentuelního rozmezí. Mimo toto rozmezí se ale soud nebude nijak zásadně odchylovat. Tj. nebude s ohledem na Vaše životní náklady stanovovat spodní hranici nijak zásadně níže, než mu ukládají tabulky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.