Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda došlo k porušení povinnosti zaměstnance v pracovním poměru a které ustanovení popřípadě porušil, když v rámci základní pracovní doby odešel ze zaměstnání dříve, než uplynula základní pracovní doba (§ 85 odst. 2 ZP) v rámci pružného rozvržení pracovní doby a napsal si dodatečně, že čerpal přestávku na jídlo a oddech (dle § 88odst. 3 ZP se přestávky v práci na jídlo a oddech neposkytují na začátku a konci pracovní doby).

V praxi to znamená, že základní pracovní doba v rámci pružného rozvržení pracovní doby je stanovena zaměstnavatelem do 15:00 hod. Zaměstnanec odešel ve 14:30 s tím, že od 14:30 do 15:00 si čerpá přestávku na jídlo, do zaměstnání se už nevrátil. Navíc tím, že si napsal tuto přestávku na konec pracovní doby, nebylo dodrženo ustanovení § 88 odst. 1 ZP, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech. Děkuji, Petra

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Předčasný odchod lze proto značit jako neomluvenou absenci. Zákoník práce ale nestanoví žádnou minimální délku trvání nepřítomnosti v práci, která by (již) mohla být posouzena jako neomluvená absence. Není proto ani dána časová hranice mezi neomluvenou absencí a pozdními příchody do práce, což platí i pro předčasné odchody ze zaměstnání. Jako neomluvenou absenci proto lze posoudit i nepřítomnost v zaměstnání v délce jen několika minut, pokud na straně zaměstnance není žádný relevantní a z hlediska pracovně-právních předpisů uznatelný důvod pro omluvení absence. Tomu ostatně nasvědčuje i ust. § 223 odst. 2 část věty za středníkem zákoníku práce, podle něhož se pro účely krácení dovolené pro neomluvenou absenci mohou neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn sčítat.
Pokud by se situace opakovala, lze ji posoudit při splnění všech podmínek za soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci podle § 52 písm. g) zákoníku práce.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pružná pracovní doba a dřívější odchod z práce, zaměstnání - trest, pokuta, sance od zaměstnavatele
  • Může zaměstnavatel potrestat zaměstnance pokud odejde dřív z práce u pružné pracovní doby?
  • Je možné přestávku na oddech v práci vyčerpat na začátku nebo na konci pracovní doby
  • Kdy je možné v rámci pracovního dne vyčerpat přestávku na oddych?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.